AAU logo

Matematik

Fagligt indhold

Fagligt indhold

"MIN KANDIDATUDDANNELSE HAR GIVET EN GOD OVERGANG FRA SKOLEBÆNK TIL ERHVERVSLIV, FORDI DER FOKUSERES PÅ BÅDE TEORI OG PRAKSIS"

Wan Hui Ong Clausen, tidligere studerende, nu statistiker hos Novo Nordisk

På kandidatuddannelsen i Matematik specialiserer du dig inden for et område af matematikken. Denne specialisering vil være inden for et af hovedområderne:

  • Anvendt matematisk analyse
  • Informations- og kodningsteori, grafteori og topologi
  • Statistik og sandsynlighedsteori

Disse hovedområder dækker over en bred vifte af matematiske fag, og du vil på det første år på kandidatuddannelsen få grundig information om, hvad specialiseringsmulighederne indeholder.

Anvendt matematisk analyse

Der er stor vekselvirkning mellem matematik og fysik. Fx har kvantemekanikken givet anledning til udvikling af mange matematiske begreber og fysiske problemstillinger, hvis løsning kræver avanceret matematik. Omvendt kan matematisk teori vise sig yderst relevant ved beskrivelse af fysiske fænomener. Du vil i denne specialisering få lejlighed til at beskæftige dig med denne vekselvirkning.

Informations- og kodningsteori

Inden for denne specialisering arbejdes der med at udvikle avanceret matematik, som kan bruges til at kode og dekode informationer i utallige sammenhænge. Et eksempel er en cd med musik. Musikken er kodet, og når cd'en lægges i afspilleren, sker der en dekodning, og musikken er genskabt. Avanceret kodningsteori er udgangspunkt for at udvikle teknikker til korrekt genskabelse af fejlbehæftet information (fx musikken fra en ridset cd).

Grafteori

I grafteori gives en matematisk behandling af alt, der kan beskrives som netværk: Vejnet, internet, flyruter, elektriske kredsløb, sociale netværk etc. Således omfattes også mange planlægningsopgaver, hvor en række aktiviteter skal placeres i forhold til hinanden under givne betingelser (skemalægning, projektstyring) og metoder til at finde vej i computer- og rutenet.

Topologi og geometri

Geometri er meget mere end trekanter og kugler i plan og rum – der er fx også kugler af højere dimension. En geometrisk model for eksempelvis løsningsmængden til et problem giver tit dybere indsigt end en konkret løsning. Topologi giver et filter til at forstå de geometriske objekter: Hvor mange huller er der? Og hvilken slags huller er det? Kan objektet skæres i mindre stykker, som kan forstås? Svarene på den slags spørgsmål ligger i algebra, hvor man kan regne på geometriens filtre.

Projekteksempler

  • Inverse problemer – Kan man høre arealet af en tromme?
  • Statistisk analyse i et sociologisk perspektiv
  • Fedfisks betydning for livvidde-ændringer modelleret v.h.a. blandede modeller og metaanalyse
  • Konstruktion af tight multiwavelet frames
  • Magiske kvadrater og magiske grafer

Se et projekt, der er skrevet på 1. semester: Statistiske metoder - EM-algoritmen, Faktoranalyse og Bayesianske netværk

etfagskandidat eller tofagskandidat

Hvis du har en tofagsbachelor, vil kandidatuddannelsen typisk bestå af 3 semestres matematik samt et semester, hvor du skriver speciale (ved specielle kombinationer, fx idræt, kan der være tale om en studietidsforlængelse på ½ år med SU).

Hvis du har en etfags-bachelor, vælger du specialiseringen Anvendt Matematik. På denne specialisering kombinerer du Matematik med elementer fra en af AAU’s ingeniøruddannelser, fx kommunikationsteknologi eller proceskontrol. Dit valg af kombination sker i samråd med dine undervisere på Matematik-uddannelsen.


MERE INFO OM matematik?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

læs om dine muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde