AAU logo

Matematik-teknologi

Fagligt indhold

Fagligt indhold


Efter afsluttet bacheloruddannelse i Matematik-Teknologi kan du fortsætte på den 2-årige civilingeniøruddannelse i Matematik-Teknologi. På kandidatuddannelsen udbydes kurser i mere avancerede matematisketeknologiske emner, og i projekterne samarbejdes med højteknologiske virksomheder.

På 3. semester har du mulighed for selv at definere dit semester. Du har mulighed for at tage på virksomhedsophold, enten i en dansk eller udenlandsk virksomhed eller studere et semester på et udenlandsk universitet. Aalborg Universitet har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde – specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. I afgangsprojektet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Kandidatuddannelsen giver ret til titlen civilingeniør (cand.polyt.).


MERE INFO OM matematik-teknologi?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


læs mere om mulighederne for virksomheds- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde