AAU logo

Matematik-økonomi

Fagligt indhold

Fagligt indhold


På kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi får du en dybdegående forståelse af økonomiske systemer. Du får gennem matematiske og statistiske metoder kompetence til selvstændigt at kunne planlægge og udføre økonomiske analyser på et meget højt niveau. Du kan via valg af projektemner specialisere dig i et af følgende to områder:

  • økonometri med særligt henblik på finansiering og Financial Engineering
  • operationsanalyse

Under hele uddannelsen vil du igennem dit projektarbejde have tæt kontakt til eksempelvis banker, kreditforeninger, logistikvirksomheder, telekommunikationsvirksomheder eller andre relevante samarbejdspartnere i erhvervslivet.

1. SEMESTER

1. semester handler om empirisk finansiering og anvendt økonometri eller operationsanalyse. I projektarbejdet kan du fx beskæftige dig med, hvordan man estimerer en såkaldt rentestrukturkurve, eller hvordan en virksomhed udfører sin såkaldte lagerstyring. Du følger desuden kurser i økonometri og kvantitative metoder inden for finansiering, målteori og stokastiske processer, videregående Operations Management, udvikling af kvalitets- og projektstyringssystemer og Manufacturing Systems and Concepts.

Eksempler på projektemner er: ”Estimation af rentestrukturkurver” (inden for empirisk finansiel modellering og anvendt økonometri) eller ”Lagerstyring” (inden for operationsanalyse).

2. SEMESTER

På 2. semester arbejder du med fordybelse inden for Financial Engineering eller inden for implementering og analyse af forsyningskæder. I kurserne lærer du bl.a. om stokastisk kalkule, kontinuert-tids finansiering, Business Intelligence, Manufacturing and Supply Chain Systems og Data Mining.

I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du kan fx beskæftige dig med prisfastsættelse af en renteoption (de såkaldte caps) eller konkret analyse af en forsyningskæde i en virksomhed. Eksempler på projektemner er: ”Prisfastsættelse af caps og sammenligning af numeriske metoder” eller ”Analyse af forsyningskæde – ved Royal Greenland A/S”.

3. SEMESTER

På 3. semester kan du skrive projekt inden for Financial Engineering eller operationsanalyse. Du kan også vælge at komme på et virksomhedsophold eller tilbringe et semester i udlandet på et af de universiteter, som AAU samarbejder med.

Semesteret byder på følgende muligheder:

  • Virksomhedsophold i Danmark eller udlandet
  • Studieophold på et andet universitet
  • Langt afgangsprojekt (3.+ 4. semester)
  • Teoretisk eller industrielt udviklingsarbejde.

4. SEMESTER

På 4. semester udarbejdes kandidatspecialet. Kandidatspecialet skal omhandle løsning af et industrielt problem gennem selvstændigt arbejde. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. Grupperne er små (1-3 personer), og situationen minder meget om den, man har i industrien. Afgangsprojektet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Det kan også omfatte helt nye emner, eller være en forlængelse af projektet på 3. semester.


MERE INFO OM matematik-økonomi?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


Læs mere om muligheden for virksomheds- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde