AAU logo

Matematik-økonomi, Kandidat

Matematik-økonomi

Matematik-økonomi

Hvorfor opstår lavkonjunkturer? Hvad er baggrunden for udviklingen af verdensomspændende finansielle kriser? Hvordan foretager man effektive markedsanalyser? Mange af disse spørgsmål kan vi beskrive og besvare med matematiske modeller. På kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi får du en dybdegående forståelse af økonomiske systemer.

matematiske modeller

Matematiske modeller kan bruges som værktøjer til at styre finansielle risici, økonomisk planlægning, logistik, produktionsplanlægning og konsekvensvurdering mv. Hver gang man skal lave beregninger og vurderinger af effekten af fx politiske indgreb på samfundets økonomi, må man lave modeller, som man kan regne på og "lege med" ved at ændre på forholdene i den modellerede verden.

Kvaliteten af de forudsigelser og beregninger, man laver, hænger uløseligt sammen med kvaliteten af den konstruerede model. De anvendte modeller er lavet i et matematisk sprog og ved hjælp af avancerede computerbaserede matematiske og statistiske metoder.

Som matematik-økonom får du, udover enestående analytiske og logiske evner, et dybtgående kendskab til matematiske og statistiske metoder, således at du lærer at forstå, konstruere og anvende modellerne på økonomiske problemstillinger.

Samtidigt får du en dyb indsigt i den økonomiske teori, som vi bruger i samfunds- og erhvervsøkonomien.

På studiet arbejder vi tæt sammen med erhvervslivet, og det giver dig enestående muligheder for at afprøve din viden, allerede inden du er færdig. Vi lærer dig at se ud over regler og dogmer og finde på nye kreative løsninger til løsning af finanskriser, risikovurderinger og økonomianalyser.

Samtidig giver vi dig også mulighed for at styrke din tværfaglighed ved at give dig en høj grad af valgmuligheder under studiet.

Uddannelsen i Matematik-Økonomi giver dig en dyb indsigt i matematiske og statistiske metoder og et indgående kendskab til økonomiske begreber og teorier. Så hvis du har interesse for matematik og økonomi, er uddannelsen i Matematik-økonomi et godt bud på en interessant og udfordrende uddannelse for dig.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Se brochure om matematik-uddannelserne på AAU (pdf):


 

Læs mere om fagligt indhold


Mød en studerende


FAQ

Q: Er det hårdt arbejde at læse Matematik-økonomi?
A: Ja, der er ingen tvivl om, at man skal lægge en del kræfter i sin uddannelse.

Q: Skal man være et matematik-geni på de gymnasiale uddannelser for at kunne læse Matematik-økonomi på universitetet?
A: Nej, det skal man ikke. Et pejlemærke kan måske være, at man skal ligge på mindst et 7-tal og have potentialet for at komme op på et 10-tal.

Q: Er der et godt studiemiljø?
A: Ja. De studerende har gode fysiske faciliteter; fx eget grupperum og egen ”kaffestue”, der danner rammen om de studerendes sociale liv. Dertil kommer, at det matematiske institut ikke er voldsomt stort, hvilket betyder, at der ikke er langt mellem studerende og undervisere.

Q: Er det muligt at få studierelevant arbejde under uddannelsen?
A: Ja. Efter et par år på uddannelsen er der mange, der vælger at tage et job som hjælpelærer for yngre studerende. Man lærer selv meget af sådan et arbejde, og det giver en pæn løn.

Følg med på AAU's matematikblog

Mød AAU Matematik på Facebook


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


SØG OPTAGELSE PÅ MATEMATIK-ØKONOMI

Du får viden om

  • Empirisk finansiering og økonometri
  • Kontinuert-tids finansiering og financial engineering
  • Operationsanalyse og projektstyringssystemer

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen