AAU logo

Læring og forandringsprocesser

Studiets vejledere

Studiets vejlederevælg først om du vil læse om københavn eller aalborg?
 


Aalborg

Studenterstudievejledningen i Aalborg er bemandet med Helle Andersen og Jens Christian Pedersen, der begge går på uddannelsens 9. semester.


MAILS BESVARES LØBENDE - SKRIV TIL

Ring på

 • TELEFON 2282 2744 (Jens)
 • TELEFON 2210 8978 (Helle)
   

mød personligt op i vores studievejledning

STED: Studievejleder-lokalet, lokale 2.124, Krogstræde 3, 9220 Aalborg Ø. 
Alle er velkomne til at møde op i vores åbningstid. Send evt. en mail eller SMS i forvejen.


Telefontider

 • 24/5 – kl. 8-10 Jens
 • 29/5 – kl. 8.30 -10.30 Helle
 • 7/6 – kl. 8-10 Jens
 • 12/6 – kl. 8.30 -10.30 Helle
 • 21/6 – kl. 8-10 Jens
 • 26/6 – kl. 8.30 -10.30 Helle

Vejledningstider

 • 22/5 – kl. 8.30 -10.30 Helle
 • 31/5– kl. 13-15 Jens
 • 6/6 – kl. 8 -10 Jens
 • 14/6 – kl. 8-10 Jens
 • 19/6 – kl. 8.30 -10.30 Helle
 • 26/6 – kl.16-18 Jens

... Andre tidspunkter kan aftales på mail/SMS. 

 

STUDIEVEJLEDER Jens Christian Pedersen

"Mit navn er Jens, og jeg er uddannet idrætspædagog ved UCN i Aalborg. Jeg er 23 år og har valgt at fortsætte på denne kandidat umiddelbart efter afslutningen på min professionsbachelor. På min bachelor arbejdede jeg fokuseret med folkeskolen som ramme, hvilket ligeledes er det fokus, som jeg har valgt for min kandidat i Læring og Forandringsprocesser. Jeg har derigennem stadig til hensigt efterfølgende at ville arbejde med folkeskolen - dog i en mere udviklingsorienteret og ledende rolle, fremfor "på gulvet".
På 8. semester har jeg fulgt valgmodulet Pædagogik og Pædagogisk Innovation, hvilket har givet mig mulighed for at arbejde med at udvikle teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger på en konkret folkeskole. Herigennem kobles teori til praksis og giver derigennem mening at arbejde med, ikke blot for mig, men også for det team og den folkeskole, som jeg har samarbejdet med."

Jens' telefonnummer er 2282 2744


STUDIEVEJLEDER Helle Andersen

"Jeg hedder Helle, jeg er 38 år og har en professionsbachelor i fysioterapi suppleret med et år på bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring. Jeg har tidligere arbejdet som arbejdsmiljøkonsulent og vil gerne have min praktiske erfaring knyttet sammen med forskningsbaserede teorier omkring læring og forandring for at kvalificere mit arbejde med eksempelvis trivselsporcesser i organisationer.

Undervisningsformen på AAU er baseret på gruppearbejde og projekter i tæt tilknytning med virksomheder og institutioner. Den viden jeg får gennem undervisningen, vil hele tiden blive afprøvet og brugt via de praksisrettede projekter. På denne måde bliver det tydeliggjort, hvilke kompetencer jeg opnår, og hvordan jeg senere kan bruge disse i mit arbejdsliv. Læring og Forandringsprocesser optager studerende med meget forskellig baggrund. Det ser jeg som en styrke, fordi ens forståelse og faglighed sættes i relation til andre faggruppers forståelser; herved opnås en mere nuanceret læring.

Mine faglige interesser handler om arbejdspladstrivsel samt medarbejder- og ledelsesudvikling, hvorfor jeg på 8. semester har fulgt valgmodulet Organisatorisk læring. I mine projekter har jeg beskæftiget mig med medarbejderudvikling samt evaluering af trivselstiltag. På 9. semester skal jeg i praksis hos en virksomhed, der udvikler et dialogværktøj til trivselarbejde."

Helles telefonnummer er 2210 8978

 

København

Studenterstudievejledningen i København er bemandet med Emilie Billenstein og Micha Kongsbøg, der begge går på uddannelsens 9. semester.


mails besvares løbende - skriv til

ring på:

 • TELEFON 9356 2178  (Emilie)
 • TELEFON 9356 2179  (Micha)


træffetider

 • STED: AAU-hovedbygningen, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
  Du finder os på 3.sal i lokale 2.3.043 "Studievejlederrum HUM".

 

STUDIEVEJLEDER Emilie Louise Winther Billenstein

"Jeg hedder Emilie, og har en professionsbachelor i sygepleje. Læring og forandringsprocesser er, ligesom sygeplejerskestudiet, tæt koblet til praksis, hvilket er en af årsagerne til, at jeg valgte at læse denne kandidat. Uddannelsens fokus på problembaseret læring gør det muligt for mig, at udvikle mine kompetencer i et nært forhold til det arbejdsmarked, jeg snart skal være en del af.

Jeg har en stor interesse for organisationsudvikling og valgte på mit 8. semester valgmodulet i Oorganisatorisk læring. Jeg ønskede at udfordre mig selv og få et kendskab til organisationsteorier, som ikke har været en del af min bachelorbaggrund. Valgfag og projektskrivning bruger jeg til at tilrettelægge min profil, så den passer til mine fremtidige ønsker.

Ud over at være studenterstudievejleder er jeg en del af Semesterrådet, hvilket giver mig indflydelse på hverdagen gennem evalueringer og tæt samarbejde med undervisere”.

Emilies telefonnummer er 9356 2178.

STUDIEVEJLEDER Micha Ellegaard Kongsbøg

”Jeg hedder Micha, og mit springbræt for denne kandidat er en bachelor i Idræt og Sundhed med sidefag i Psykologi fra SDU. At arbejde med en Problembaseret læring er derfor ikke nyt for mig, og jeg anser det som en styrke for den faglige udvikling på studiet. Denne studiestruktur medfører, at man som studerende får åbnet øjnene for alle de forskelligartede faglige kompetencer, som det danske uddannelsessystem gemmer på. Jeg har således fået udvidet min forståelseshorisont gennem mødet med mine medstuderende, der kommer fra alle typer af baggrunde. Dette anser jeg som en vigtig erkendelse for mit videre virke som studerende og senere i arbejdslivet.

Jeg har på mit 8. semester fulgt valgmodulet i Organisatorisk læring og har i særlig grad en interesse for uddannelsessystemet og kvalitetsudvikling heri. Jeg sidder derfor i Semesterrådet på Læring og Forandringsprocesser, hvor den løbende evaluering af studiet finder sted i samarbejde med medstuderende og undervisere”.

Michas telefonnummer er 9356 2179 .

Kontakt studiet

Kontakt studiet

 

kontakt til Uddannelsessekretær

aalborg

KØBENHAVN

 

Generel studievejledning om AAU's uddannelser

Generel studievejledning om AAU's uddannelser


AAU StudievejledningHer finder du masser af information om blandt andet optagelse, ansøgningsprocedure, valg undervejs, orlov og udmeldelse.

Du er også altid velkommen til at e-maile eller ringe til AAU Studievejledning hvis du har spørgsmål, eller har brug for en snak.

E-mail:

studievejledning@aau.dk

Telefon:

99 40 94 40
Åbningstider for telefonsamtaler: Mandag-fredag kl. 12.00-15.00

Vi har udvidet åbningstid (10-15) i følgende perioder i 2018:
Den 21. februar – 15. marts
Den 13. juni – 5. juli
Den 30. juli – 10. august.

personligt møde:

Vi kan besvare langt de fleste spørgsmål telefonisk, men du har også mulighed for at komme ind og få et personligt møde med en af vores vejledere. Da vi kun har begrænsede tider, er det nødvendigt at booke i forvejen, og vær forberedt på at du ofte skal booke i god tid.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet behandler alle dine oplysninger med fortrolighed. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.

Generel studievejledning om AAU's uddannelser i København

Hvis du har mere generelle spørgsmål til optagelsen, eller hvordan det er at studere ved Aalborg Universitet København, er du velkommen til at kontakte Vejledningscenteret. Vi vejleder om:

 • Valg af uddannelse
 • Optagelse og adgangskrav
 • Ansøgningsprocedurer
 • Hvilke uddannelser kan kombineres
 • Orlov og barsel
 • Studietvivl
 • Udmeldelse fra studiet

Vejledningscenteret

Frederikskaj 12, stueetagen, lokale 0.62
2450 København SV
studievejledning@cph.aau.dk

Find træffetider her: www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/generel-studievejledning/

Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet behandler alle dine oplysninger med fortrolighed. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.

Din SU og økonomi

Din SU og økonomi

Som studerende på Aalborg Universitet (AAU) har du mulighed for at få økonomisk støtte i form af SU (Statens Uddannelsesstøtte).
 

Læs mere om din su og økonomi