AAU logo

Læring og forandringsprocesser, Kandidat

Læring og forandringsprocesser

Læring og forandringsprocesser

Du bliver uddannet til at arbejde kreativt og innovativt med undervisning, uddannelse og organisationsudvikling. Du lærer at tilrettelægge og gennemføre undervisning for forskellige målgrupper, og du kommer til at arbejde teoretisk og praktisk med områder som fx læringsteori, pædagogik, organisationer og globalisering. Uddannelsen åbner døre til mange forskellige jobmuligheder. Som færdiguddannet kan du fx arbejde som udviklingskonsulent, underviser eller projektleder i offentlige og private organisationer. Du kan også søge ansættelse som forandringsagent, HR-medarbejder eller konsulent.

Læring og Forandringsprocesser kvalificerer dig til

 • at udvikle og designe læreprocesser og uddannelsesforløb 
 • at tilrettelægge organisatoriske forandringer på en arbejdsplads
 • at arbejde med uddannelse eller forandringer i en international organisation
 • at arbejde med sundhed og trivsel på individ- og organisationsniveau

 

et krævende fuldtidsstudium

Læring og Forandringsprocesser er et krævende fuldtidsstudium, der forudsætter en betydelig grad af fremmøde på universitetet. Uddannelsen kan derfor ikke kombineres med erhvervsarbejde. 
 

et dynamisk og tværfagligt studiemiljø

Det er et særkende for uddannelsen, at de studerende kommer med mange forskellige baggrunde såvel uddannelses- som erhvervsmæssigt. Den faglige spændvidde på holdet er med til at kvalificere diskussioner og projektarbejde og bidrager til et dynamisk og tværfagligt studiemiljø. Du får nye vinkler på den faglighed, du selv kommer med, og du bidrager til en meget værdifuld erfaringsudveksling, der styrker opbygningen af nye kompetencer hos dig selv og dine holdkammerater.

  
En praksis- og erhvervsrettet uddannelse

Læring og Forandringsprocesser er meget praksis- og erhvervsrettet. I løbet af uddannelsen skal der udarbejdes projekter, der tager udgangspunkt i en konkret problemstilling i en virksomhed eller organisation. Du får erfaring med at tilrettelægge og gennemføre læring og forandringsprocesser i praksis, og du kommer til at opleve forskellige roller, udfordringer, krav mm. 'på egen krop'.
 

Undervisningformer

Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser giver dig et solidt teoretisk og praktisk fundament inden for det pædagogiske og læringsteoretiske område. Du vil bl.a. komme til at opleve flere forskellige undervisningsformer og få erfaring med eksperimenterende arbejdsformer og metoder. Der indgår forskellige former for projektarbejde på alle semestre. 


Fire valgmoduler

På uddannelsens 8. semester vælger du et af nedenstående moduler:

 1. Organisatorisk læring  - København / Aalborg
 2. Pædagogik og pædagogisk innovation - Aalborg
 3. Sundhed og Læring - København.
 4. Uddannelse og kompetenceudvikling i internationale organisationskontekster - København / Aalborg

 


 

Brochure

Hent 'faktaark 2017' (pdf)

Du får viden om

 • Læring og forandringsprocesser
 • Læringsportfolio i teori og praksis
 • Læring i multikulturelle kontekster
 • Læring og forandring i praksis