AAU logo

Information Architecture

Information Architecture

Information Architecture

Kandidatuddannelsen i Information Architecture (Informationsarkitektur) har fokus på kommunikation og interaktion via websider, sociale netværk, portaler, intranet og e-læringssystemer. Du lærer at designe information og systemer under hensyntagen til såvel brugerne som de teknologiske muligheder.

At gøre informationer og applikationer lettilgængelige og letforståelige er et vigtigt og nødvendigt aspekt i videnssamfundet. Som informationsarkitekt beskæftiger du dig med at lette brugernes adgang til og interaktion med digital information ved at skabe overblik, skabe klar forståelse og give mange forskellige indgangs- og interaktionsmuligheder. Både formelle, faglige indgange og brugerstyrede, sociale indgange. Du arbejder med at skabe sammenhæng mellem indhold, form og organisering på websites og andre it-baserede informationssystemer, der opfylder både brugernes og afsendernes ønsker og behov.

Uddannelsen i Informationsarkitektur beskæftiger sig med computermedieret kommunikation og it i forhold til videndeling og kompetenceudvikling i organisationer. Brugbarhed og brugerorientering er nøglebegreber, og du lærer at kombinere brugerundersøgelser med teknologi, så designet bliver let at forstå og let at benytte for brugeren. Brugerdreven innovation giver et godt udgangspunkt for at designe forståelig og effektiv indholdsstruktur, navigation og søgning. Du vil derfor lære metoder til at samarbejde med brugerne og udvikle systemer, hvor teknologien og informationsarkitekturen bedst muligt understøtter menneskers kommunikation, interaktion, læring og videndeling – på arbejdspladsen og i fritiden. Du lærer at planlægge og designe informationsarkitektur, og du lærer at implementere og evaluere informationsarkitektur. Projektledelse er således en kernekompetence, som du opnår på dette studie.

Undervisningen foregår på engelsk, så studiet har også udenlandske studerende og giver dig mulighed for at arbejde på tværs af faglig baggrund og nationalitet.

Du får viden om

  • Informationsarkitekturens retorik og økologi
  • Design af informationsarkitektur
  • Strategi for forandring

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen