AAU logo

Historie, Kandidat

Historie

Historie

Forudsætningen for at starte på en kandidatuddannelse i Historie er, at du har en bacheloruddannelse i Historie eller en anden relevant bacheloruddannelse. Se hvilke bacheloruddannelser på AAU, der giver adgang til kandidatuddannelsen i Historie på Uddannelsestjekkeren.

 

Kandidatuddannelsen i Historie kan sammensættes på flere måder, men der er to hovedtyper. Du kan:

  • vælge en af flere specialiseringer i almen Historie
    - Informationsforvaltning
    - Kulturarvsformidling
    - Historie
    - Selvvalgt specialisering
  • fortsætte uddannelsen til gymnasielærer med Historie som centralt fag og et andet fag inden for den gymnasiale fagrække som sidefag

Det centrale i kandidatuddannelsen, uanset type, er specialet, hvor du arbejder selvstændigt med et større historisk materiale. Specialet afslutter kandidatuddannelsen.

Se akkreditering for kandidatuddannelsen i Historie.