AAU logo

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics, cand.merc.

Cand.merc.. i Innovation og Entrepreneurship (MSc in Innovation, Knowledge and Entreprenerial Dynamics, MIKE-B) er en international kandidatuddannelse med både danske og udenlandske studerende, og undervisningssproget er derfor engelsk.

Uddannelsen sætter fokus på samspillet mellem viden, innovation og virksomhedsdynamik. Der er særligt fokus på videnledelse og innovation både i eksisterende virksomheder (intrepreneurship) og ved etablering af nye videntunge virksomheder (entrepreneurship). Eksempler på problemstillinger i den forbindelse: Hvad betyder viden for virksomhedernes udvikling? Hvordan foregår viden­udvikling og -spredning i virksomheder og netværk? Hvordan stimuleres og organiseres innovation i forskellige virksomhedstyper? Hvordan indarbejdes innovation og bæredygtig udvikling som en del af virksomheders strategiplan?

Typiske jobfunktioner for kandidater fra cand.merc. i Innovation og Entrepreneurship vil være som projektmedarbejder/-leder i virksomheder, hvor arbejdet med udvikling og implementering af strategier og planer for videnledelse, innovation og global positionering er i fokus. I den private sektor kan der være jobmuligheder inden for større virksomheder, banker, finansieringsinstitutioner og konsulentvirksomheder. I den offentlige sektor inden for kommuner, regioner, ministerier samt danske og internationale organisationer, fx arbejdsmarkedsorganisationer, EU, OECD og Verdensbanken. Uddannelsen giver også en god ballast for kandidater, der har lyst til at starte egen virksomhed.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. april, hvis du ønsker studiestart den 1. september og den 1. november hvis du ønsker studiestart den 1. februar.

Fagligt indhold

1. semester får de studerende indsigt i centrale teorier, metoder og værktøjer inden for området entrepreneurship og virksomhedsdynamik. Omdrejningspunktet er videnbaseret interaktion og virksomhedsudvikling.

På 2. semester arbejdes med videnøkonomi med særligt fokus på innovations- og kompetencesystemer, entrepreneurship og virksomhedsudvikling. Hvor 1. semester lagde hovedvægten på virksomhedsniveuet (et mikro-perspektiv), ser 2. semester virksomheden som aktør i samspil og netværk med virksomhedens kunder, leverandører, konkurrenter, videninstitutioner m.fl . (et meso- eller systemperspektiv).

3. semester kan du sammensætte fag inden for cand.merc.-uddannelsens faglige område. Ofte vælger de studerende i den forbindelse et studieophold ved et udenlandsk universitet. Du har også mulighed for at tage et praktikophold ved en virksomhed i udlandet eller Danmark, lave et projekt i samarbejde med en dansk virksomhed eller institution, studere på en anden dansk uddannelsesinstitution, skrive et tværfagligt projekt på Aalborg Universitet eller følge relevante kurser fra andre studieretninger på Aalborg Universitet.

På 4. semester udarbejdes et speciale, der skal dokumentere den studerendes evne til faglig fordybelse. Specialet skal behandle teoretisk-praktiske problemstillinger inden for viden, innovation og virksomhedsdynamik evt. i samarbejde med en virksomhed.

Eksempler på projekttitler:

  • The NorCom cluster: a driving force for the future of North Jutland?
  • Entrepreneurship inside NOVI
  • Strategic cooperation issues for Danish SMEs
  • Organizations and learning
  • Penetration strategy for MTU towards the Latvien market
  • Regional Innovation Systems and new business development

Denne uddannelse undervises på engelsk - læs mere om uddannelsen i Studyguiden