AAU logo

Development and International Relations

China and International Relations

China and International Relations

Du følger først specialiseringen Chinese Area Studies på 1. og 2. semester i Aalborg, mens 3. og 4. semester foregår på University of International Relations i Beijing. Du får en double degree, dvs. eksamensbevis fra både Danmark og Kina. 

Kurser i løbet af andet år på CIR:

  • International Economic System and China’s Development
  • China’s Political System and the Policy-making Process
  • China’s Foreign Policy: Theory and Practice
  • Chinese Traditional Culture and Philosophy
  • Practical Chinese for Non-Chinese Speaking Students

På 4. semester skriver studerende deres speciale. Emnet for specialet skal være relevant for Kina.

Adgangskrav

Du skal søge ind på kandidatuddannelsen i Development and International Relations med specialisering i China and International Relations eller kandidatuddannelsen i Europæiske Studier med specialisering i China and International Relations. Adgangskravet er en gennemført relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse defineres som relevant, hvis den ligger inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde. Desuden er følgende humanistiske bacheloruddannelser relevante: Historie, Sprog og Internationale Studier (SIS/LISE) samt bacheloruddannelser, hvori indgår områdestudier.

Uddannelsen udbydes på engelsk, og der kræves engelsk på B-niveau.

For yderligere oplysninger, se uddannelsestjekker og uddannelsens studieordning.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.

Adgangsbegrænsning i 2016

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen Development and International Relations og kandidatuddannelsen i Europæiske Studier (alle retninger). Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Antal studiepladser

I 2016 forventes AAU at udbyde:

  • 99 studiepladser på Development and International Relations (Aalborg)
  • 11 studiepladser på Development and International Relations med specialisering i China and International Relations (Aalborg og Beijing)
  • 60 studiepladser på Development and International Relations med specialisering i Global Refugee Studies (København)
  • 1 studieplads på Europæiske Studier med specialisering i China and International Relations.

Vurdering og prioritering af de kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterium:

  • Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point i den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

Har du allerede en kandidatgrad, kan du normalt kun optages på en ny kandidatuddannelse med adgangsbegrænsning, hvis der udbydes ledige studiepladser. Hvis usædvanlige forhold gør sig gældende, kan du som kandidat søge om at få en dispensation. Sammen med din ansøgning om optagelse, kan du vedlægge dokumentation for de usædvanlige forhold, der gør sig gældende.