AAU logo

Development and International Relations

Job & karriere

Kandidatuddannelsen i Development and International Relations giver følgende kompetencer til at arbejde såvel i Danmark som internationalt:

 • Evne til at analysere økonomiske, politiske samt sociale aspekter ud fra et interdisciplinært perspektiv
 • Erfaring med at arbejde i et interkulturel miljø på selve studiet, men også ved at gennemføre en praktikperiode ved et andet universitet eller anden international organisation eller institution.
 • Evne til kritisk og selvstændigt at kunne reflektere over temaer som er relateret til arbejdet inden for udvikling og internationale relationer.

Uddannelsen gør dig i stand til at arbejde med generelle og specifikke politiske analyser, projektledelse, diplomati og offentlig administration.

Kandidatuddannelsen i Development and International Relations sigter især på internationale institutioner og organisationer, ngo'er eller virksomheder, som arbejder med lande i den tredje verden.

Typiske jobmuligheder ved specialisering i Global Refugee Studies er i international og nationale offentlige organisationer og ikke-statslige organisationer, hvor analytisk arbejde og strategier vedrørende flygtninge og migration spørgsmål er i centrum fx:

 • Tilsynsorganer på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan (fx Udenrigsministeriet, kommuner og regioner)
 • Nationale eller internationale organisationer (for eksempel Røde Kors, FN, internationale ngo'er)

Med specialiseringerne i Chinese Area Studies og China and International Relations åbner du døren til en række karrieremuligheder, hvor Kina er et centralt element, såsom ved international handel, den offentlige sektor og ngo'er.

Global Gender Studies åbner døre til forskellige karrieremuligheder, hvor køn og dikrimination er centrale komponenter.

Med en specialisering i Latin American Studies åbner du døren til en række karrieremuligheder, hvor Latinamerika er en central komponent i forhold til fx international handel, den offentlige sektor, ngo'er, mm.

Se Dimittendundersøgelsen 2012 for Development and International Relations og European Studies.

Her kan du læse om den karrierevej, en af vores alumner fra Development and International Relations har fulgt:

Lisbeth Bech Poulsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE