AAU logo

Biomedical Engineering & Informatics, civilingeniør

Biomedical Engineering and Informatics, civilingeniør

Efter endt bacheloruddannelse har du mulighed for at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Biomedical Engineering and Informatics (Sundhedsteknologi). Her laver du projektarbejder i tæt samarbejde med meget aktive og internationalt stærke forskningsmiljøer, som giver dig mulighed for at specialisere dig eller opnå en bred profil afhængig af dine faglige interesser. Der er mange muligheder for at lave eksperimentelle forsøg i samarbejde med hospitaler i ind-og udland, og der er hvert år studerende, som opnår at få publiceret resultater af deres projektarbejder på internationale konferencer.

Undervisningen på kandidatuddannelsen foregår i et internationalt miljø, idet uddannelsen tiltrækker mange internationale studerende, og de stærke forskningsmiljøer tiltrækker mange forskere og forskerstuderende fra udenlandske universiteter. Derfor foregår meget af undervisningen på engelsk. Der udbydes en række kurser, som sikrer et højt fagligt niveau og en bred profil, og en grundig introduktion til alle forskningsmiljøerne giver mulighed for at vælge mellem mange projekter.

 

Kandidaten i Biomedical Engineering and Informatics giver dig kompetencer indenfor videnskabelig kommunikation og statistiske metoder (herunder eksperimentel design og kliniske studier). Derudover kommer du til at beherske mindst to af følgende emner:

 • Signalprocessering og billedanalyse,
 • Mønstergenkendelse og beslutningsstøtte,
 • Kliniske informationssystemer,
 • Sensorisk-motorisk kontrol og rehabiliteringsteknologi,
 • Fysiologisk modellering.

Du vil komme til at arbejde med projekter inden for temaerne biomedicinske signaler og information, biomedicinske informationssystemer, anvendt biomedicin og informatik. Derudover udarbejdes der et speciale på sidste semester eller de sidste to semestre. Der findes et obligatorisk kursus i Videnskabelig metode og kommunikation, men ellers udbydes der nedenstående selvvalgte kurser på de to første semestre. De sidste to semestre er kursusfrie.

 • Stokastiske signaler og processer.
 • Mønstergenkendelse og beslutningstøtte.
 • Kliniske informationssystemer og semantik.
 • Sensoriske systemer og sensorisk-motorisk kontrol
 • Avanceret signalprocessering.
 • Billedanalyse og "computer vision".
 • Metoder og modeller i kliniske informationssystemer.
 • Rehabilitering og assisterende systemer.
 • Fysiologisk modellering.

 Der undervises på engelsk på kandidatuddannelsen i Biomedical Engineering and Informatics

Du får viden om

 • Kliniske informationssystemer og semantik
 • Sensoriske systemer og sensorisk-motorisk kontrol
 • Avanceret signalprocessering
 • Metoder og modeller i kliniske informationssystemer

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for