AAU logo

Anvendt filosofi

Job & karriere

Jobmulighederne er mange

Som færdig kandidat har du opnået stor teoretisk viden og erfaring med at bruge filosofien som analytisk tilgang i arbejdet med fx etiske, politiske, kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger. Udover at arbejde som forskere og undervisere arbejder filosoffer i dag mange forskellige steder, hvor man traditionelt ikke havde forventet det. Som kandidat vil du fx kunne søge beskæftigelse inden for følgende områder:

 • forlags- og mediebranchen
 • inden for HR
 • i konsulentbranchen
 • inden for markedsføring 
 • i politiske organisationer
 • i miljøorganisationer.

Du kan også blive gymnasielærer

Har du et ønske om at uddanne dig som underviser mhp. ansættelse som gymnasielærer, er det også en mulighed. Anvendt filosofi lever nemlig indholdsmæssigt op til de fastsatte 'faglige mindstekrav', som skal være opfyldt for at opnå undervisningskompetence i gymnasium og hf. Naturligvis kan filosofifagligheden også danne et godt udgangsdpunkt for dig som underviser andre steder, fx på en højskole eller på en videregående uddannelse.

 

om at komme i arbejde

DANHATCH - en rugerivirksomhed i vrå - ansatte Leila Frederiksen Haven umiddelbart efter endt uddannelse

Leila Frederiksen Haven har læst Anvendt Filosofi på AAU og afsluttede sin eksamen i 2016. Umiddelbart efter blev hun ansat i et barselsvikariat i Kommunikations- og HR-afdelingen hos DanHatch, hvor hun tidligere har været i praktik. Koncern HR- og kommunikationschef, Anette R. Hermansen, fortæller:

”Vi har hvert år en sidsteårsstuderende i praktik hos os. Som regel vælger vi en fra sociologistudiet, men da vi fik ansøgningen fra Leila og så, at hun havde en lidt anderledes profil, besluttede vi, at det kunne være sjovt at få en anden vinkel ind – og det er vi enormt glade for i dag! Hendes arbejde bygger på nogle teorier og tilgange, som er meget lig dem, vi andre i HR-afdelingen, som har en sociologibaggrund, har arbejdet med. Forskellen ligger i, at sociologistudiet har meget fokus på empirisk arbejde, hvor Leilas baggrund er mere teoretisk tung, men vi supplerer hinanden rigtig godt og kan sparre virkeligt godt med hinanden, netop på grund af vores forskelligheder.”

Læs hele historien om Leila og DanHatch på hjemmesiden for AAU Matchmaking

 

Links

Læs pressemeddelelse om jobmulighederne med en kandidatuddannelse i Anvendt Filosofi fra den 29. marts 2016

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE