AAU logo

Anvendt filosofi, Kandidat

 Anvendt Filosofi

Anvendt Filosofi

mød os

Kom til Kandidat- og sidefagsdag på Aalborg Universitet den 22/11 2017 kl. 13:00 - 16:00.

hør om Anvendt filosofi

Klik på YouTube videoen, hvis du vil høre mere om, hvad uddannelsen går ud på. Du møder undervisere og studerende fra studiet, og du bliver bliver præsenteret for perspektiverne i at læse Anvendt filosofi.

 

indhold

På kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi får du en omfattende filosofifaglig indsigt. Uddannelsens fokus er på filosofiens anvendelsesmuligheder i praksis, og du lærer at bruge filosofien aktivt i løsningen af virkelige problemstillinger.

Du vil komme til at arbejde med analyse af fx politiske, etiske, pædagogiske, samfundsmæssige, kulturelle, organisatoriske og miljømæssige spørgsmål.

Anvendt Filosofi byder på en verden af tænkning og fortolkning, der spænder lige fra den mest abstrakte og spekulative metafysik til de allermest konkrete spørgsmål om menneskers dagligliv, virksomheders problemer og samfundsmæssige udfordringer. I dette spænd åbner der sig muligheder for beskæftigelse, når du er færdig med din uddannelse.

I de senere år er arbejdsmarkedet begyndt at efterspørge kandidater med filosofifaglig baggrund, fordi filosoffer har klare styrker i forståelse og formidling af komplicerede problemstillinger, analyse og kritik.


Du kan læse uddannelsen på to måder

  1. Som en et-faglig kandidatuddannelse i Anvendt Filosofi.
    "Den et-faglige" er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for institutionsverdenen og i samfundslivet.
     
  2. Som en to-faglig kandidatuddannelse med Anvendt Filosofi som det centrale fag og et sidefag i et andet fag.
    "Den to-faglige" er for dig, der gerne vil være gymnasielærer. Du skal kombinere Anvendt Filosofi med et andet gymnasiefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.