AAU logo

Projektarbejde på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet (AAU) skal du skrive spændende projekter sammen med dine studiekammerater. Studieformen hedder problemorienteret projektarbejde, eller "Aalborg-modellen", og er højt respekteret i ind- og udland.

vælg selv emne og problemstilling

Når I har lavet gruppen, skal I for alvor i gang med projektarbejdet. I vælger i stor udstrækning selv det emne og den problemstilling, I gerne vil undersøge. På hvert semester skal de dog ligge inden for en given, men ofte bred temaramme, som sikrer, at I får de nødvendige grundkompetencer på semestret.
 

Bliv godt klædt på til arbejdsmarkedet

Det problemorienterede projektarbejde på AAU giver dig mulighed for at bruge din teoretiske viden i praksis. De studerende laver nemlig traditionelt set projektarbejde i samarbejde med virksomheder. Det er spændende at beskrive teorien bag fx en satellit eller en reklamekampagne, men forestil dig at arbejde med det i virkeligheden. Når du arbejder med problemer i den "virkelige verden", får du erhvervserfaringer og måske kontakter, du kan trække på, når du skal søge job.
 


Hjælp til projektarbejdet

Til hvert projekt har I en vejleder, som fx kan hjælpe jer med at definere jeres problemstilling. Vejlederen er en professor eller en anden videnskabelig medarbejder, som kan inspirere og hjælpe jer med at få projektet på rette spor. Ansvaret for at definere og skrive projektet ligger dog hos jer. Vejledermøderne aftaler I med jeres vejleder. Vær opmærksom på, at I selvfølgelig ikke har et uendeligt antal vejledertimer til rådighed.

 

Litteratur til projektet

Under projektarbejdet er det vigtigt at have adgang til artikler og litteratur. I Aalborg har AAU et stort centralt bibliotek (AUB) samt en række små biblioteker rundt omkring på universitetet, knyttet til udvalgte fagområder. Bibliotekerne har elektroniske udgaver af kendte tidsskrifter samt specialer, bøger fra AAU's eget forlag m.m.  

Studerende fortæller...

Studerende fortæller...

”På 7. semester arbejdede vi sammen med Nordjyllands Trafikselskab om et af deres koncepter: Oplevelsesbusser. Her lavede vi et idékatalog og fik mulighed for at udføre en af idéerne: En lattercoach i bussen for at "gøre turen hyggeligere, sjovere eller bare anderledes."

Anne Tværsig Olesen, Language and International Studies, English & Kommunikation 

Eksempler på projekter

I AAU's Digitale Projektbibliotek kan du se digitale udgaver af kandidatspecialer, professions-bachelorprojekter og masterafgangsprojekter og downloade dem i fuldtekst. Projekter, markeret som fortrolige, er dog ikke offentligt tilgængelige. 
 

Søg i AAU's digitale projektbibliotek