AAU logo
Gruppearbejde på Aalborg Universitet

Gruppearbejde på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet (AAU) arbejder de studerende i stor udstrækning i grupper. Du bliver typisk en del af en gruppe på fire-fem studerende, som på hvert semester løser en større opgave, kaldet et projekt. Grupperne laver I selv ud fra jeres faglige interesser.

Fordele ved gruppearbejde på AAU

Når I laver projektarbejde på AAU i en gruppe, er der flere øjne på indholdet, og det kommer der et godt og gennemarbejdet projekt ud af. Under gruppearbejdet kan I nemlig diskutere detaljerne grundigt med hinanden. Samtidig kan I løse større og mere komplekse problemstillinger, end hvis I arbejdede enkeltvis. I får hver især mulighed for at præge projektet, for gruppearbejdet kræver, at alle yder et bidrag. Er du i tvivl om noget fagligt på studiet, er det også dejligt at kunne vende det med dine gruppekammerater.
 

Du lærer at samarbejde

I gruppen kan I godt have forskellige meninger om, hvordan I løser en opgave. Gruppearbejde kræver kompromiser, og I lærer en masse om at samarbejde. Erhvervslivet efterspørger kandidater med samarbejdskompetencer, og dine erfaringer fra gruppearbejdet vil både du og din kommende arbejdsplads få stor glæde af.

 
Du bliver en del af et fællesskab

Når I laver gruppearbejde, kommer I til at tilbringe en del tid sammen, og du lærer hurtigt dine studiekammerater at kende. Arbejdstiden planlægger I selv, så det også er muligt at have et liv ved siden af projektarbejdet. Gruppearbejdet giver dig mulighed for at finde nye venner, som du kan hygge dig med i din fritid, fx på én af Aalborgs caféer. Foretrækker du at arbejde alene, er det også muligt. På AAU er det nemlig ikke et krav, at du skal lave projektarbejde i grupper gennem hele dit studium.
 

Grupperum på Aalborg Universitet

En del af Aalborg Universitet er indrettet som grupperum, hvor I kan lave projektarbejde. I skal regne med at dele lokalet med andre grupper, da antallet af grupperum på AAU ikke er uendeligt. I praksis løser det sig dog altid uden de store problemer, og i visse tilfælde kan det faktisk give jer ny inspiration til projektarbejdet. Hvor ofte I bruger grupperummet, bestemmer I selv, under forudsætning af at det er ledigt. I kan også vælge at holde arbejdsmøder hjemme hos hinanden.
 

Studerende fortæller...

Studerende fortæller...

”Jeg lærte hurtigt mine medstuderende at kende, fordi vi skulle arbejde sammen i grupper, og det har gennem hele studiet givet mig et stort socialt netværk.”

Kamilla Korsgaard, Sociologi