Master i vidensbaseret socialt arbejde

Seminardatoer

Næste udbud af uddannelsen er endnu ikke fastlagt.

Rammer og faciliteter

Undervisningen foregår fysisk i Aalborg og København.

I Aalborg foregår undervisningen på Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Øst. Her er gode parkeringsmuligheder og gode forbindelser med offentlig transport. Der er desuden kort gå-afstand til universitetets store og lyse biblioteksbygning. Her er der mulighed for at sidde i grupper og arbejde med opgaver og projekter - og man kan benytte bibliotekets faciliteter. Biblioteket har åbent til kl. 21.00.

I København foregår undervisningen på Aalborg Universitets Campus i Sydhavnen. Undervisningen foregår i nye undervisningslokaler i et moderne studiemiljø - tæt på centrum og med gode transportforhold.

Studiemiljø

At være studerende på masteruddannelsen i vidensbaseret socialt arbejde betyder, ligesom på mange andre masteruddannelser, at man bliver studerende sideløbende med, at man skal passe sit ordinære arbejde. Uddannelsen er derfor tilrettelagt på den måde, at man kun møder frem på Universitet i begrænset omfang.

På denne masteruddannelse sker det i tre sammenhængende dage om måneden, hvor der er forelæsninger, opgaver og projektarbejde. Disse dage er meget intensive. Vores erfaring fra andre lignende uddannelser er, at de studerende bruger denne tid fuldt ud. Selvom undervisningen slutter sidst på eftermiddagen, har man ofte brug for at mødes i studie- og projektgrupper efterfølgende.

Vores erfaring er samtidig, at den intensive studietid betyder, at der er en god energi og et godt studiemiljø blandt de studerende. Man lærer hinanden at kende, og bruger hinanden fagligt. Det at undervisningen for manges vedkommende foregår et sted, hvor man ikke til dagligt arbejder og bor, kan betyde, at man får ro til at koncentrere sig om studiet - og at der er anledninger til at lave noget socialt sammen med sine medstuderende.  

Øvrige udgifter

Mht. litteratur er der på hvert modul udgifter til en udvalgt grundbog samt kompendier. Kompendierne tilsendes forud for studiestart til og beløber sig til max kr. 1000 pr. modul.

Finansieringsmuligheder

Masteruddannelsen kan desværre ikke være behjælpelig med at søge om individuel støtte til uddannelsen, men nedenfor finder du links til de muligheder, vi er bekendte med.

Midler fra kompetencefonden fra Dansk Socialrådgiverforening og BUBL/pædagoerne, læs mere på www.denkommunalekompetencefond.dk

Fakta

Master i Vidensbaseret Socialt Arbejde

Varighed

  • 2 år på deltid. Næste udbud er endnu ikke fastlagt

Sted

  • Aalborg og København
    - nogle seminarer i Aalborg og nogle i Kbh.

ECTS

  • 60

Pris

Ansøgningsfrist

  • Endnu ikke fastlagt

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.