Master i vidensbaseret socialt arbejde

Kontakt uddannelsen

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol.

Maria Appel Nissen, Lektor og uddannelsesleder
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
Telefon: 9940 7292
Mobil: 2749 5677
E-mail: maan@socsci.aau.dk

Frank Cloyd Ebsen, forsknings- og udviklingsleder
Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol
Telefon: 7248 7133
E-mail: freb@phmetropol.dk

Chilie Maymann Strellner, studiesekretær
Institut for Sociologi & Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
Telefon: 9940 7033
E-mail: cms@socsci.aau.dk
 

Studienævn

Studienævnet ved Masteruddannelsen i Vidensbaseret Socialt Arbejde (MVSA) har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning.

Studienævnets medlemmer

Lærerrepræsentanter:

  • Maria Appel Nissen (Studienævnsformand - AAU)
  • Frank Cloyd Ebsen (PH Metropol)
  • Pia Ringø (AAU)
  • Inge Storgaard Bonfils (PH Metropol)

Studenterrepræsentanter:​

  • Ingrid Jensen (hold 2015)
  • Henrik Christiansen (hold 2015)

Studienævnssekretær:

  • Chilie Maymann Strellner, Fibigerstræde 13, lok. 11, Tlf.: 99407033, mail: cms@socsci.aau.dk

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14