Master i udsatte børn og unge

Seminardatoer

EFTERÅRET 2017
 

1. semester, Aalborg

 • 6.-8. september
 • 4.-6. oktober
 • 1.-3. november
 • 6.-8. december

Aflevering d. 21. december kl. 12.00
Eksamen d. 16.-17. januar  2018 i Aalborg


3. semester, København

 • 6.-8. september
 • 4.-6. oktober
 • 1.-3. november
 • 6.-8. december

Aflevering d. 22. december kl. 12.00
Eksamen d. 18.-19. januar  2018 i København

Lektionsplaner

Bemærk at der kan forkomme ændringer i nedenstående lektionskataloger !

Lektionsplan for 1. semester, Efteråret 2017

Lektionsplan for 3. semester, Efteråret 2017

Rammer og faciliteter

Studiemiljø i Aalborg og København

At være masterstuderende på MBU betyder, ligesom på mange andre masteruddannelser, at man bliver studerende sideløbende med, at man skal passe sit ordinære arbejde. Uddannelsen er derfor tilrettelagt på den måde, at man kun møder frem på universitetet i begrænset omfang.

På denne masteruddannelse sker det i tre sammenhængende dage om måneden, hvor der er forelæsninger, opgaver og projektarbejde. Disse dage er meget intensive, og vi har derfor lagt vægt på, at skabe et optimalt læringsmiljø.

Masteruddannelserne har fast placering på Campus Øst i Aalborg og Sydhavnen i København. I Aalborg er der få minutters gang til universitetets store og lyse biblioteksbygning, hvor der er mulighed for at sidde rundt på biblioteket i små bordarrangementer når der arbejdes med opgaver og projektarbejde. I Købehavn er der adgang til et "bogløst" bibliotek med mulighed for at bestille bøger hjem fra Aalborg og Esbjerg, der er plads til gruppearbejde samt en læsesal til fordybelse.

Det er vores erfaring fra andre lignende uddannelser, at man skal reservere så megen tid som muligt i de tre dage. Selvom undervisningen slutter sidst på eftermiddagen, har man ofte brug for at kunne mødes i projektgrupperne eller diskutere dagens forelæsninger og opgaver med andre studerende. Dette kan foregå i universitetsbiblioteket, der holder åbent til kl. 21. 

Studiehåndbog

Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge (MBU) har udarbejdet en studiehåndbog, hvor du vil kunne finde mange generelle informationer samt nogle mere uddybende informationer om bl.a. uddannelsens opbygning mm.

Øvrige udgifter

Masteruddannelsen koster 30.000 kr. pr. semester, svarende til 120.000 kr. for en samlet masteruddannelse. Der er mulighed for at søge økonomisk tilskud fra Socialstyrelsen.

Det opnåelige tilskud fra Socialstyrelsen er 20.000 kr. pr. semester. Hermed bliver den endelige udgift for den samlede uddannelse 40.000 kr.

Deltagertilskuddet fra Socialstyrelsen kan søges ved at tilkendegive dette i ansøgningsskemaet, når der søges optagelse. Der findes en rubrik til afkrydsning i ansøgningsskemaet.

Tildeling af tilskud sker efter en konkret vurdering af hver enkelt indkommet ansøgning til uddannelsen, efter ansøgningsfristens udløb. Vurderingen sker i forhold til målgruppen, desuden er det et krav fra Socialstyrelsen at:

 • ansøger skal være beskæftiget med børn og unge, der har behov for særlig støtte i henhold til Serviceloven
 • ansøgers arbejdsgiver betaler for uddannelsen og bakker op om uddannelsen
 • ansøger tilmeldes den samlede uddannelse og tager den i den anbefalede rækkefølge 

Der ydes tilskud til max. 50 studerende pr. optag. 

For flere oplysninger, kontakt uddannelsesleder Betina Jacobsen eller studiesekretær Chilie Maymann Strellner.

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur ca. 1000-1500 kr. pr. semester, forplejning 200 kr. pr. semester samt transport og evt. overnatning.

Fakta

Master i Udsatte Børn og Unge

Varighed

 • September 2017 - juni 2019
 • Forventes udbudt igen til sept. 2018 i Kbh.

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 60

Pris

 • 30.000 kr. pr. semester
  Mulighed for at søge om tilskud fra Socialstyrelsen
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • 1. juli 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.