Master i udsatte børn og unge

Målgruppe

Masteruddannelsen retter sig først og fremmest mod de kommunale børne- og familieafdelinger, der beskæftiger sig med myndighedssagsbehandling på børne- og familieområdet. Det kan være Børne- og familiechefer, faglige ledere og teamledere, faglige konsulenter eller erfarne sagsbehandlere, der fungerer som fyrtårne eller faglige sparringspartnere for sagsbehandlerne – både generelt i forhold til børne- og ungeområdet, men også specifikt i forhold til konkrete sager. 

Uddannelsen retter sig også mod leverandører på børne- og ungeområdet – både kommunale og private. Det kan være ledere af leverandørområdet i kommunerne, ledere af opholdssteder og døgninstitutioner, eller det kan være medarbejdere, der i det daglige arbejde har et tæt samarbejde med ledere og sagsbehandlere i børne- og familieafdelingen i kommunen.

Endelig kan uddannelsen være velegnet for undervisere i udsatte børn og unge.

 

Vidensbaserede beslutninger til gavn for børn og unge

I Vejen Kommunes Familieafdeling har leder Lene Willumsen stor gavn af sin master i udsatte børn og unge. Hun fortæller, at hun besluttede at tage uddannelsen efter vedtagelsen af Barnets Reform, hvor hun oplevede et behov for at få lov til at arbejde i dybden med tingene og komme helt ind i substansen i lovgivningen. Hun forklarer: ”I dag går vi langt mere systematisk til værks, og vi træffer beslutninger på basis af systematiske analyser og eksakt viden. Det giver os større sikkerhed for at gøre det rigtige.” Lene Willumsen understreger, at overblikket skal bidrage til at opnå forståelse hos de børn, unge og familier, som afdelingen arbejder for og med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lene Willumsen fra Vejen Kommunes Familieafdeling fik på masteren i udsatte børn og unge mulighed for at arbejde i dybden. Foto: Skøtt Marketing.