Master i udsatte børn og unge

Tilskud fra Socialstyrelsen

Deltagertilskuddet fra Socialstyrelsen kan søges ved at tilkendegive dette i ansøgningsskemaet, når der søges optagelse. Der findes en rubrik til afkrydsning i ansøgningsskemaet.

Tildeling af tilskud sker efter en konkret vurdering af hver enkelt indkommet ansøgning til uddannelsen, efter ansøgningsfristens udløb. Vurderingen sker i forhold til målgruppen. Desuden er det et krav fra Socialstyrelsen at:

  • ansøger skal være beskæftiget med børn og unge, der har behov for særlig støtte i henhold til Serviceloven
  • ansøgers arbejdsgiver betaler for uddannelsen og bakker op om uddannelsen
  • ansøger tilmeldes den samlede uddannelse og tager den i den anbefalede rækkefølge 

Der ydes tilskud til max. 50 studerende pr. optag. 

Der ydes ikke tilskud til underviserer på videregående uddannelsesinstitutioner.