Master i udsatte børn og unge

Aftagerpanel og studienævn

Masteruddannelsen i udsatte børn og unge har et aftagerpanel, der er med til at sikre kvaliteten på uddannelsen og bidrage med rådgivning og vejledning i forhold til uddannelsens relevans og indhold. Aftagerpanelet afholder et og højest to møder årligt.

AFTAGERPANELET BESTÅR AF FLG. PERSONER

 • Hanne Manata, Afdelingschef, Aalborg Kommune
 • Mikael Andreasen, Familie og forebyggelseschef, Børn og Unge, Vejle Kommune
 • Erik Laursen, Professor og underviser på MBU
 • Betina Jacobsen, Uddannelsesleder på MBU

Sekretær for aftagerpanelet

Chilie Maymann Strellner, Sekretær for masteruddannelserne på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

 

Møder i aftagerpanelet - dagsorden og referat

4. februar 2016

Dagsorden og referat

Næste møde - forventeligt Foråret 2018

Dagsorden og referat...(følger)

 

 

Studienævn

Studienævnet for Masteruddannelserne i udsatte børn og unge har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse. Læs mere om studienævnets opgaver i AAU's vedtægter her.

Læs desuden standardforretningsordenen for kollegiale organer ved Aalborg Universitet.

Studienævnets medlemmer

Lærerrepræsentanter:

 • Betina Jacobsen (Formand, AAU)
 • Jan Brødslev Olsen (AAU)
 • Randi Riis Michelsen (AAU)
 • Anne Görlich (AAU)
 • Idamarie Leth Svendsen (Professionshøjskolen Metropol)

Studenterrepræsentanter:

 • Stig Søgaard Laursen (Næstformand, Hold 2016)
 • Jesper Stabel Wind (Hold 2016)
 • Marianne Kæraa Bülow (Hold 2017)

Studienævnssekretær:

 • Chilie Maymann Strellner

Tlf.: 99407033, mail: cms@socsci.aau.dk 

 

Møder i studienævnet - dagsorden og referat

11. okotber 2017

Dagsorden og referat

14. marts 2017

Dagsorden og referat

24. oktober 2016

Dagsorden og referat

6. april 2016

Dagsorden og referat

8. juni 2015

Dagsorden og referat