Master i udsatte børn og unge

Aftagerpanel og studienævn

Masteruddannelsen i udsatte børn og unge har et aftagerpanel, der er med til at sikre kvaliteten på uddannelsen og bidrage med rådgivning og vejledning i forhold til uddannelsens relevans og indhold. Aftagerpanelet afholder et og højest to møder årligt.

AFTAGERPANELET BESTÅR AF FLG. PERSONER

 • Hanne Manata, Afdelingschef, Aalborg Kommune
 • Anne Steenberg, Borgercenterchef, Københavns Kommune
 • Mikael Andreasen, Familie og forebyggelseschef, Børn og Unge, Vejle Kommune
 • Hanne Korsgaard, Chef for Børne og familieområdet, Thisted Kommune
 • Marlene Quisgaard Trentel, Fuldmægtig, Socialstyrelsen
 • Erik Laursen, Professor og underviser på MBU
 • Betina Jacobsen, Uddannelsesleder på MBU

Sekretær for aftagerpanelet

Chilie Maymann Strellner, Sekretær for masteruddannelserne på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

 

Møder i aftagerpanelet - dagsorden og referat

4. februar 2016

Dagsorden og referat

Næste møde - forventeligt efteråret 2017

Dagsorden og referat...(følger)

 

 

Studienævn

Studienævnet for Masteruddannelserne i udsatte børn og unge har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse. Læs mere om studienævnets opgaver i AAU's vedtægter her.

Læs desuden standardforretningsordenen for kollegiale organer ved Aalborg Universitet.

Studienævnets medlemmer

Lærerrepræsentanter:

 • Betina Jacobsen (Formand, AAU)
 • Jan Brødslev Olsen (AAU)
 • Randi Riis Michelsen (AAU)
 • Anne Görlich (AAU)
 • Idamarie Leth Svendsen (Professionshøjskolen Metropol)

Studenterrepræsentanter:

 • Stig Søgaard Laursen (Næstformand, Hold 2016)
 • Jesper Stabel Wind (Hold 2016)

Studienævnssekretær:

 • Chilie Maymann Strellner

Tlf.: 99407033, mail: cms@socsci.aau.dk 

 

Møder i studienævnet - dagsorden og referat

14. marts 2017

Dagsorden og referat

24. oktober 2016

Dagsorden og referat

6. april 2016

Dagsorden og referat

8. juni 2015

Dagsorden og referat