Master of Public Governance

Personligt lederskab og coaching - OLM-fag

Modulbeskrivelse

Det obligatoriske ledelsesfaglige modul Personligt lederskab og coaching sætter fokus på de samfundsmæssige forandringer, som har ført til at personligt lederskab og coaching er kommet på dagsorden i både den offentlige og privat sektor. Vi arbejder med en bred model for det personlige lederskab. Coaching præsenteres som særlig samtaleform, der sikrer, at fokuspersonen/-gruppen er i stand til at udvikle sig på basis af egne perspektiver og ressourcer. Coaching kobles til nye teorier om læring og ledelse og inddrager forskellige centrale begreber, teorier og tilgange, som kan anvendes for at udvikle deltagernes personlige ledelses- og coachingstil. Formålet er at skabe forståelse af personspecifikke andele i lederskab samt at udforske personligt lederskab og ledelsesbaseret coaching som centralt element i samskabelsesprocesser.

Modulet bidrager til udfyldelse af uddannelsens kompetenceprofil gennem udvikling af deltagernes evne til at formidle og involvere via dialog og feedback i rammen af coaching, gennem forstærkning af deltagernes evne til at skabe og udvikle tillidsrelationer til samt udvikle og motivere medarbejdere. Desuden giver modulet lederen lejlighed til at udvikle sit personlige lederskab blandt andet gennem tilegnelsen af viden om det personlige lederskab, refleksion over egen praksis i lyset af de metodiske og teoretiske modeller, samt til at udvikle evnen til at udvise professionel og personlig integritet i skiftende kontekster.

Konkret arbejdes med det personlige lederskab og coaching teknikker, som relateres til deltagernes ledelsesudfordringer og ledelsesstil. Der arbejdes med forskellige perspektiver på meningsskabelse, ledelsesidentitet, dialog, magt, fortællinger, relationelle perspektiver om nutid og fremtid samt protreptik som særlig ledelseskunst og med lederdyder. Dette sker med udgangspunkt i ledernes egen praksis og de konkrete ledelsesudfordringer, lederne er optaget af.

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Det personlige lederskab og dialogisk coaching, enkeltmodul fra Master of Public Governance

Varighed

  • September 2018 - januar 2019

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 17.700 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2018 (muligt at søge fra ca. primo marts)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.