AAU logo

Master of Public Administration

Master of Public Administration

Velkommen til Master of Public Administration (MPA)

Master of Public Administration (MPA) på Aalborg Universitet er en toårig, sammenhængende uddannelse på deltid i offentlig organisation og ledelse, som henvender sig til både nuværende og kommende ledere i den offentlige sektor. Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende til at møde de udfordringer, som den offentlige sektor og dens organisationer står overfor aktuelt og i fremtiden. Uddannelsen har eksisteret siden 2004. 

MPA-uddannelsen giver almene kompetencer inden for ledelsesområdet, bl.a.:

 • Evnen til at finde og skaffe sig et overblik over relevant information. 
 • Evnen til selvstændigt at analysere problemstillinger og aktuelle udviklingstendenser inden for den offentlige sektor under anvendelse af teoretisk og videnskabelig viden og at formidle denne viden videre til andre. 
 • Evnen til at formulere strategiske og målrettede forslag til forandringer, herunder overvejelser om hvordan disse kan gennemføres i praksis.

I uddannelsen lægges vægt på ledelse og organisation i og omkring den offentlige sektor. Uddannelsen er struktureret som et sammenhængende, intensivt undervisningsforløb på mindre hold, men giver via projektarbejdet og linjevalget også de studerende mulighed for faglig fordybelse og specialisering i selvvalgte emner og problemstillinger, herunder for at udnytte den viden man har fra sine egne organisationer. Uddannelsen lægger vægt på at integrere de studerendes erfaringer i undervisningen og at se disse i et mere overordnet teoretisk perspektiv. Selve undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem klasseundervisning, seminarer og problemorienteret projektarbejde med gode muligheder for at arbejde sammen med andre studerende og med løbende kontakt til og feedback fra erfarne vejledere.

Inspirationstekst af Johannes Andersen "Uvidenheden breder sig" til de som måtte have lyst...

På uddannelsens første år udbydes 3 kernefag:

 • Politologi 
 • Organisation og ledelse 
 • Økonomi

Efter første år vil de studerende få mulighed for at fordybe sig i særlige linjer. De tre linjer, der for tiden udbydes, er:

 • Strategi og ledelse 
 • Sundhedsvæsenets organisation og ledelse 
 • Arbejdsmarkedsregulering og ledelse inden for beskæftigelsespolitik

Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af en masterafhandling inden for hver af linjefagene.

Fakta

Master of Public Administration

Varighed

 • Februar 2017 - januar 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 60

Pris

 • 1., 2. og 3. sem.: 40.950 kr. pr. semester
 • 4. sem.: 39.900 kr.
 • Pr. enkeltfag på 1. semester: 15.000 kr.
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • 1. december 2016

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.