AAU logo

Master i Politivirksomhed

Politivirksomhed

Indhold og opbygning

Masteruddannelsen i Politivirksomhed er opbygget af fire semestre, som er sammensat af en række moduler. Uddannelsen afsluttes med en masterafhandling.

1. semester

Modul 1:

Politiet set i et samfundsmæssigt perspektiv

Du introduceres for nogle af det moderne samfunds centrale kendetegn som retsstat, demokrati og velfærdsstat. Politiet behandles i den sammenhæng som organisation, institution og profession – og sættes ind i en bredere samfundsmæssig kontekst.

Modul 2:

Videnskabsteori og metode

På modulet gennemgås samfundsvidenskabelige metoder, metodologiske grundpositioner og de dertil hørende videnskabsteoretiske antagelser, grundbegreber og forståelser. Seminaret behandler designtyper, operationalisering, forklaringstyper, indhold i og forskel på kvalitative og kvantitative metoder, værdier samt diskussion af tabelfortolkning og anvendelse af databaser. Undervisningen afvikles som særskilte seminarer, og de relevante metoder afprøves gennem projektarbejdet.

2. semester

Modul 3:

Politiets strategier og udfordringer samt metoder til at analysere disse

På modul 3 knyttes de centrale spørgsmål fra modul 1 og 2, også de metodiske, til den praktiske udførelse af politiarbejdet. Dette gøres ved hjælp af henholdsvis en strategisk-analytisk, en organisations-sociologisk og en arbejdsmetodisk optik, der vil blive lagt ned over de politifaglige arbejdsområder.

3. semester

Valgfag

På tredje semester er der mindst to 5 ECTS og to 10 ECTS valgfag, som du selv skal sammensætte din uddannelsesprofil ud fra. To eksempler på valgfag kunne være organiseret kriminalitet eller forebyggelse.

Din fagpakke skal samlet vægte 15 ECTS-point og bestå af ét 5 og ét 10 ECTS-valgfag.

Fra efteråret 2015 vil det desuden være muligt blot at følge nogle valgfagene som enkeltfag uden at være indskrevet til hele masteruddannelsen. De fag, man kan følge som enkeltfag i efteråret 2015, er:

  • Efterretningsbaseret politiarbejde, 10 ECTS
  • Politiet og lokalsamfundet, 10 ECTS

4. semester

Masterafhandling

Med udgangspunkt i et eller flere kernefagområder udarbejdes en masterafhandling med udgangspunkt i de politifaglige områder, der er afstukket på de første tre semestre.

Undervisningsform

Undervisningen finder sted som en kombination af seminarer og problemorienteret projektarbejde i grupper, og vil foregår på dansk (og norsk).

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet (AAU) i samarbejde med Universitetet i Oslo og foregår i København.

Søg optagelse

Fakta

Master i Politivirksomhed

Varighed

  • 2 år på deltid. Udbydes ikke igen

Sted

  • København

ECTS

  • 60

Pris

  •  

Ansøgningsfrist

  •  

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.