Master i læreprocesser med specialisering i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse

Master i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse

Master i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse

Master i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse (MOKS) giver dig forskningsbaseret viden om, hvordan du kan inddrage organisatoriske netværk, brugere og borgere i udvikling af nye løsninger i den offentlige sektor. Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med forskellige inddragelsesmetoder, der styrker samskabelse og brugerdreven innovation i en offentlig organisation. Du lærer også at anvende forskellige implementerings- og evalueringsmodeller, så du kan gennemføre og evaluere effekten af nye og igangværende opgaveløsninger – både i forhold til organisationen og borgeren.

ledige pladser

Vi har nu passeret ansøgningsfristen 1. maj 2018, men det er stadig muligt at indsende ansøgning.

Har du spørgsmål om ansøgningsproceduren, kan du henvende dig til kontoret for Efteruddannelse, Aalborg Universitet. Telefon 9940 9420 (hverdage kl. 12-15). Mail: evu@aau.dk
 

om moks

MOKS-uddannelsen er et svar på det stadigt stigende krav om, at

 • den offentlige sektors indsatser og serviceydelser bygger på samskabelse mellem forskellige offentlige leverandører på den ene side og borgere, brugere og netværk på den anden side
   
 • der sker en løbende justering og evaluering af indsatsen med henblik på at opnå den ønskede effekt for borgeren og det optimale ressourceforbrug for organisationen.
   

 

Uddannelsens faglige leder

Uddannelsens faglige leder er professor Hanne Kathrine Krogstrup, der er professor MSO i evaluering og  organisationsudvikling. Hanne Kathrine har været topleder i det offentlige i mere end ti år, hvorfra hun har stor erfaring med ledelse af drift, udvikling og innovation. Hun har redigeret antologien 'Samskabelse og Capacity Building i den offentlige sektor', Hans Reitzel, 2017.
 

Et helhedsperspektiv

Det er et særkende for MOKS-uddannelsen, at du bliver i stand til at arbejde med organisatorisk udvikling ud fra et helhedsperspektiv, der samler betydningen af organisation og kontekst. Ud over et procesperspektiv på udvikling af offentlige organisationer, vil du få viden om de kontekster, udviklingen foregår i - og de organisatoriske platforme, den udgår fra. Her er temaer som organisationsdesign, organisatorisk læring og kapacitetsopbygning af mennesker og organisationer vigtige dele af studiet. De nævnte temaer sætter rammen for det konkrete arbejde med udvikling, implementering, evaluering og anvendelse af evalueringsresultater med henblik på at skabe øget effekt af opgaveløsningen.
 

offentlige, halvoffentlige og frivillige organisationer

MOKS henvender sig til ledere, mellemledere, konsulenter og øvrige ansatte i offentlige, halvoffentlige og frivillige organisationer. Uddannelsen er bygget op, så du allerede fra første semester kan anvende din nye viden til udvikling af din egen praksis og organisation. Du vil få forskningsbaseret viden og konkrete færdigheder, der gør dig i stand til at træffe beslutninger på et vidensbaseret grundlag, når du skal afprøve og vurdere om eksisterende eller ny praksis i din organisation bør igangsættes, fortsættes, justeres eller fjernes.
 

På MOKS bliver du uddannet til

 • at fungere som projektleder i forhold til deltagelsesorienteret innovation 
 • at udvælge og skabe relevante organisatoriske platforme for involvering af brugere, borgere og netværk i opgaveløsningen.
 • at evaluere effekten hos borger i forhold til organisationens ressourceforbrug
 • at designe, planlægge og gennemføre en proces- og effektevaluering og bidrage med efterfølgende justering af opgaveløsningen.

MOKS er en specialisering under Masteruddannelsen i Læreprocesser, der er en fuldt akkrediteret og forskningsbaseret masteruddannelse. Det er en samfundsvidenskabelig deltidsuddannelse svarende til et års fuldtidsstudier (60 ECTS). Uddannelsen er tilrettelagt over to år med 15 ECTS pr. semester.
 

VIL DU SØGE IND PÅ MOKS?

GÅ TIL MENUEN ØVERST TIL HØJRE PÅ DENNE SIDE.

Fakta

Master i Læreprocesser med specialisering i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse

Varighed

 • September 2018 - juni 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 60

Pris

Ansøgningsfrist

 • 1. maj 2018 (ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.