Master i IT, Organisation

Lederrollen og gruppeledelse

Lederrollen og gruppeledelse

Faget "Lederrollen og gruppeledelse" er et enkeltfag fra fagpakken IT-lederen,  som hører under Master i IT, linjen Organisation. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt. Du søger om optagelse til enkeltfaget ved at benytte det samme skema som til optagelse til hele fagpakken. Følg linket ovenfor, hvor du finder ansøgningsskema samt oplysninger om adgangskrav mv.

Indhold

Gennem faget får du få redskaber til at udvikle dit personlige lederskab i forhold til ledelse af individer og grupper. En forbedring af din personlige ledelsesstil skulle gerne føre til udvikling af såvel IT-medarbejder som IT-grupper, så den samlede medarbejderstab bliver i stand til at levere resultater, der er ud over det sædvanlige. Faget omhandler følgende: 

 • Ledelsesteori – management vs. leadership
 • Ledelsestilgange
 • Ledelse og samarbejde med konsulenter
 • Ledelse af grupper
 • Personligt lederskab
 • Konflikthåndtering
 • Gruppedynamik og udvikling
 • Ledelse af individer og medarbejdere samt grupper (herunder coaching). 
   

Undervisningsform

Weekendseminarer med teoretiske indlæg og gruppediskussioner, gruppedialog, aflevering af opgaver.

Der er tæt integration mellem teori og praksis i undervisningen, hvor relevante metoder og teorier bringes i spil og diskuteres i forhold til deltagernes roller som ledere af IT.
 

Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel, intern, skriftlig opgave. Den udarbejdes hjemmefra over en uge og der gives karakteren bestået/ikke bestået. Den samlede opgave har et omfang af min. 9 og max. 12 sider. Deltageren skal i opgaven besvare en række spørgsmål, som er formuleret af den fagpakkeansvarlige. Derudover vil der være en mindre refleksionsopgave.

 

Yderligere oplysninger

Faglig vejledning om indholdet i fagpakken:

Jan Rosenmeier, ekstern lektor
E-mail: jan.rosenmeier@gmail.com


Rikke Ørngreen, professor
Tlf. 9940 2314
E-mail: rior@learning.aau.dk

Spørgsmål om praktisk afvikling af fagpakken:
Maj-Britt Skovhus
Tlf. 9940 3064
E-mail: mbs@learning.aau.dk
 

It-vest

Yderligere information om Masteruddannelsen i IT, herunder fagpakker og enkeltfag kan findes på: http://www.master-it-vest.dk/.

Udbytte

Målet med faget er, at du bliver i stand til:

 • at sammenfatte og redegøre for generelle teorier om ledelse
 • at sammenfatte og redegøre for teorier om ledelse af medarbejdere med særligt fokus på IT-medarbejdere
 • at sammenfatte og redegøre for teorier om samspil mellem ledelse og gruppers performance
 • at sammenfatte og redegøre for teorier om skabelsen af high-performance teams
 • at anvende teorier, modeller og begreber fra ovennævnte til at analysere og komme med forslag til løsning af problemstillinger i det personlige lederskab
 • at anvende teorier, modeller og begreber fra ovennævnte til at analysere og komme med forslag til, hvordan grupper ledes med henblik på at skabe ”store” resultater
 • at diskutere teoriernes relevans i relation til egen ledelsespraksis og ledelse i egen virksomhed, samt foreslå forbedringer i praksis.

Seminardatoer

Datoer oplyses så hurtigt som muligt.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminaret.

Fakta

Lederrollen og gruppeledelse, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-lederen

Varighed

 • 3. september 2018 - 31. januar 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. juni 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.