Master i Informationsforvaltning & Records Management

Informationsforvaltning & Records Management

Informationsforvaltning & Records Management

MIR giver dig et strategisk blik på de udfordringer arkivarer og records managere står overfor med digitalisering af sags- og dokumenthåndtering og information management. Udgangspunktet er, at den private og offentlige sektor kan lære af hinanden, og af hinandens teorier og praksis. I forhold til offentlige arkiver vil begreber som arkivdannelse, bevaringsprincipper og formidling være i centrum, indenfor information management vil det være begreber som design af informationsarkitektur og intern videndeling i en organisation, mens records managere vil tale om informationssikkerhed og dokumentkontrol. MIR udfordrer uddannelsens studerende til at diskutere egen praksis sat i forhold til teorier på området set på tværs af den offentlige og private sektor. MIR er en akkrediteret masteruddannelse som udbydes af Aalborg Universitet i samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi, KU. Den er den eneste inden for sit felt i Danmark.

MIR-uddannelsens mål er at give de studerende kompetencer og viden til at påtage sig et fagligt lederskab som records managere, i funktionen som ESDH-ansvarlig i en privat virksomhed eller offentlig organisation, eller som ansvarlig for håndteringen af administrative eller historiske arkiver, både i den offentlige og den private sektor. 

MIR-uddannelsen lægger derfor vægt på:

At give de studerende kompetencer til at anlægge et strategisk blik på records og information management og håndtering af arkiver. MIR-uddannelsen giver således redskaber til at analysere hvordan records- og information mangement og arkivering kan bidrage til opfyldelse af ledelsens målsætninger i en organisation. 

På alle moduler at præsentere teorier, metoder og praksis fra både den offentlige og den private sektor, fordi de to sektorer kan lære af hinanden 

At kvalificere de studerende til selvstændigt at kunne deltage i videnskabelige udviklingsarbejde, herunder kvalificere sig til forskeruddannelse (en ph.d. uddannelse)

De konkrete læringsmål for Masteruddannelsen i Informationsforvaltning & Records Management er, at den studerende:

 • tilegner sig teoretisk og metodisk samt praksisbaseret viden om og forståelse for informationers og records' livscyklus,
   
 • tilegner sig et fagligt fundament, baseret på international forskning på højeste niveau, med henblik på at kunne forholde sig kritisk til, identificere og vurdere videnskabelige problemstillinger inden for området, samt udvikle og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller,
   
 • udvikler evne til at formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller med både fagfæller og ikke-specialister, 
   
 • udvikler evne til selvstændigt at igangsætte og gennemføre et fagligt og tværfagligt samarbejde, nationalt og internationalt, og til at påtage sig et professionelt ansvar med henblik på nye løsningsmodeller inden for Informationsforvaltning & Records Management.

Målene opnås gennem deltagelse i kursusaktiviteter, projektskrivning og tilknytning til praksisfelter.

Fakta

Master i Informationsforvaltning & Records Management

Varighed

 • September 2016 - juni 2018

Sted

 • København

ECTS

 • 60

Pris

 • 22.500 kr. pr. semester (gældende i efteråret 2016)
 • 23.500 kr. pr. semester (gældende fra og med forårssemesteret 2017)
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • 1. juni 2016

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.