AAU logo

Master i IKT og Læring (MIL)

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som web-baseret fjernundervisning med virtuelle perioder i kombination med fremmødeseminarer.

Uddannelsesforløbet er i sig selv en levendegørelse af, hvordan viden kan opbygges gennem design af virtuelle læreprocesser. Der er tale om en unik læreproces, hvor teori og praksis kobles i selve læringsforløbet. Dette sker i en vekselvirkning mellem individuel læring og collaborative læreprocesser i virtuelle rum og i face-to-face- situationer.

Uddannelsen udbydes af it-vest institutionerne Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole - Aarhus Universitet, CBS - Handelshøjskolen i København og Roskilde Universitetscenter.