Master i IKT og Læring (MIL)

MIL valgmodul E17: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme

MIL valgmodul E17: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme

Interesserer du dig for hvordan it-læringsplatforme kan indgå i styrkelsen af lærerarbejdet – pædagogisk og fagligt samt hvordan undervisningsforløb og ibrugtagningsprocesser af læringsplatforme kan designes og ledes?


- Så er valgmodulet Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme måske noget for dig.

Formålet med valgmodulet ”Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme” er, at de studerende tilegner dig indsigt i og erfaringer med netop ovenstående ovenstående områder. Modulet udforsker, hvordan læringsplatforme understøtter og påvirker lærerarbejdet, undervisning og læring i den danske grundskole samt udvikler og afprøver brugerinddragende metoder til at udvikle virksomme indsatser, der belyser og adresserer de problemer og muligheder, der opleves i praksis. Der er fokus på didaktiske, teknologiske og organisatoriske aspekter af arbejdet med læringsplatforme.

 

Detaljeret modulbeskrivelse

Praktisk om modulet

Undervisere: Morten Misfeldt (AAU), Lone Dirckinck-Holmfeld (AAU), Lars Birch Andreasen (AAU) og Andreas Lindenskov Tamborg (AAU)
Type: Valgmodul (5 ECTS)

NB: Skulle det ske, at modulet ikke oprettes, så er du garanteret at blive tilbudt at følge et andet modul på uddannelsen.

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende og ikke har gået på MIL før, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS), hvor du både finder en login-vejledning og en ansøgningsvejledning.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til evu@aau.dk.

Hvis du allerede går på MIL som almindeligt deltids- eller fuldtidsstuderende, vælger du valgmodul internt på MIL.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet starter den 4. december 2017 og afsluttes den 19. januar 2018 (med et introseminar d. 28. oktober 2017 på MIL-seminaret i Aarhus). Modulets andet seminar, et videndelingsseminar, finder sted den 11. januar 2018 på AAU-CPH (Sydhavnen, København).

NB: Udover de to face-to-face-seminarer vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme, valgmodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • September 2017 - januar 2018

Sted

  • Aalborg, Aarhus, København samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.350 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. juni 2017

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.