Master i IKT og Læring (MIL)

Kernemodul 1: Ikt-baserede læreprocesser, MIL

Kernemodul 1: Ikt-baserede læreprocesser, MIL

Modulet "Ikt-baserede læreprocesser" omfatter medierede intra- og interpersonelle læreprocesser samt læring gennem dialog, samarbejde og fælles videnkonstruktion. Det beskæftiger sig med spørgsmålene: Hvordan, under hvilke betingelser og med hvilke midler og metoder er det muligt at tilrettelægge og sikre kvalitet og samarbejde i design, afvikling og facilitering af netbaserede læreprocesser? Begrebet 'kvalitet' indikerer i denne sammenhæng selvrefleksiv forståelse for det kommunikative, refleksive og strukturerende potentiale, som ikt tilbyder i forhold til design og afvikling af læreprocesser. Begrebet 'ikt' dækker her digitale værktøjer/systemer og omgivelser til præsentation, produktion, kommunikation og samarbejde. Modulets fundament er teori og praksis fra feltet Computer Supported Collaborative Learning (CSCL).

Der er introduktion til modulet på et face-to-face seminar, mens resten af undervisningen foregår online. Arbejdet i modulets kurser er fundamentalt baseret på studenterdeltagelse og samarbejde. Det er derfor vigtigt at møde med en lyst til at udforske, en interesse i at lære og en vilje til at yde en indsats online. Det er afgørende at føle et medansvar og forpligte sig kommunikativt i forhold til etableringen af både egen og medstuderendes læreprocesser.

 

MODULBESKRIVELSE FOR efterår 2018 KOMMER SNAREST

 

Praktisk om modulet

Undervisere: Elsebeth Korsgaard Sorensen (AAU), Hanne Voldborg (AAU) og Jørgen Lerche Nielsen (RUC)
Type: Kernemodul (5 ECTS point)
 

Hvordan ansøger jeg?

Hvis du er ny studerende på MIL, skal du søge om optagelse via ansøgningsportalen (STADS-DANS). Du finder både en login-vejledning og en ansøgningsvejledning her.

Hvis du har gennemført moduler på MIL før, skal du genindskrives for at følge et nyt modul. Det sker ved at udfylde et genindskrivningsskema og sende det til efteruddannelse@aau.dk.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Modulet starter den 3. september 2018 og afsluttes den 16. oktober 2018. I undervisningsperioden indgår et face-to-face introduktionsseminar, som afholdes den 6.-8. september 2018 på AUB, Aalborg.

NB: Udover face-to-face-seminaret vil det meste af undervisningen i forløbet foregå virtuelt.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Ikt-baserede læreprocesser, kernemodul fra Master i IKT og Læring

Varighed

  • September 2018 - oktober 2018

Sted

  • Aalborg samt online

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.850 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. juni 2018

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.