AAU logo

Master i Bæredygtig omstilling

Bliv agent for Bæredygtig Omstilling

Bliv agent for Bæredygtig Omstilling

Masteruddannelsen for dig, der ønsker at blive omstillingsagent, der via teams og netværk skaber konkrete forandringer. Master I Bæredygtig Omstilling ruster dig til kompetent og engageret at navigere I og drive komplekse omstillingsprocesser indenfor bæredygtighed. Du får en helhedsorienteret ”værktøjskasse” med konkret indsigt i teknologiske omstillingsmuligheder på den ene side og samfundsfaglige og personlige værktøjer indenfor økonomi, organisation, planlægning og ledelse på den anden side.

KOM TIL INFOMØDE OM MBO-UDDANNELSEN

MBO holder informationsmøder i København og Aarhus, hvor du kan høre mere om mulighederne for at læse en Master i Bæredygtig Omstilling - på Aalborg Universitet i København. Du får muligheden for at tale med centrale undervisere og vejledere på uddannelsen og afklare, om MBO er den rette for dig.

Informationsmøde 11. oktober i København

Informationsmøde 12. oktober i Aarhus

 

Hvorfor Master i bæredygtig omstilling

Bæredygtig omstilling rejser på alle niveauer af samfundet en række faglige og ledelsesmæssige udfordringer, idet vi alle skal lære at gøre tingene på nye og uvante måder.

På Aalborg Universitet har vi derfor udviklet en to-årig efteruddannelse - Master i Bæredygtig Omstilling - der henvender sig til virksomheder, myndigheder og borgere.

Uddannelsen tematiserer de udfordringer, som folk møder i deres hverdag, når de skal bidrage til en bæredygtig omstilling.

Det er en tværfaglig uddannelse, der henvender sig til potentielle forandringsagenter i virksomheder, myndigheder, borgersammenslutninger og civilsamfund, og som anskuer bæredygtigheden i dens tre dimensioner: Miljø, økonomi og sociale forhold.

Det er muligt at følge masteruddannelsens semestre/moduler 1, 2 og 3 enkeltvis, hvis du ikke ønsker (eller har behov for) den samlede masteruddannelse.

Advisory Board

For at sikre, at uddannelsens fokus er på viden og kompetencer, som efterspørges i samfundet og erhvervslivet, er der etableret et Advisory Board, som fungerer som uddannelsens aftagerpanel. Det består af centrale personer fra erhvervslivet, offentlige myndigheder, virksomheder og NGO'er.

Master i Bæredygtig Omstillings Advisory Board er:

 • Claus Stig Pedersen, Direktør for Bæredygtighed, Novozymes
 • Lene Raunkjær, Bæredygtighedschef, ECCO
 • Niels Carsten Bluhme, Områdedirektør for By, Miljø og Beskæftigelse, Albertslund Kommune
 • Jens Andersen, Planchef, Hofor
 • Michael Dam, Miljøchef, Aalborg Kommune
 • Christian Poll, Miljømedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening
   

bæredygtig omstilling

I Advisory Boardet drøftes strategiske spørgsmål som fx:

 • Hvilke profiler skal medarbejdere, der arbejder med bæredygtig omstilling, have?
 • Hvilke særlige kompetencer kalder bæredygtig omstilling på?
 • Hvad er uddannelsens overordnede faglige profil?
 • Hvilke emner er relevante til afgangsprojekter på uddannelsen?

Søg optagelse

Fakta

Master i Bæredygtig Omstilling

Varighed

 • Januar 2017 - januar 2019

Sted

 • Aalborg og København

ECTS

 • 60

Pris

Ansøgningsfrist

 • 20. november 2016

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.