Psykologi på deltid

Kontakt uddannelsen

Faglig studievejledning

Kontakt de decentrale studievejledere for Psykologi
Telefon: 9940 3115
E-mail: psyk-vejl@hum.aau.dk
Se www.psykologi.aau.dk/studievejledning for information om træffetider.

spørgsmål vedrørende den praktiske afvikling af studiet

Studiesekretær Andrea von Dosenrode 
Telefon: 9940 9123
E-mail: ad@hum.aau.dk

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14