Psykologi på deltid

Psykologi

Psykologi

Psykologi på deltid dækker over en mangfoldighed af psykologiske arbejdsfelter. Formålet med forløbet er, at du opnår indsigt i grundlæggende psykologiske teorier og metoder, og at du når frem til en selvstændig og kritisk forståelse af psykologiske problemstillinger, herunder den kompleksitet, der karakteriserer områderne, så du bliver i stand til at følge fagområdernes udvikling og anvende teorier og metoder i dine daglige arbejdssituationer.

Psykologi på deltid er Aalborg Universitets tilbud om efter- og videreuddannelse inden for psykologi. Du kan vælge mellem forskellige studiemuligheder.

Sidefag i psykologi eller enkeltmoduler fra sidefaget

Vi udbyder 7 moduler, som tilsammen udgør et sidefag i Psykologi. De 7 moduler læses fordelt over seks semestre, dvs. 3 år på deltid. Indholds-, pensum- og strukturmæssigt svarer de 7 moduler til sidefaget i Psykologi på det ordinære fuldtidsstudie og kan dermed give undervisningskompetence til at undervise i Psykologi på de gymnasiale uddannelser.

Du kan søge om optagelse til hele sidefaget, dvs. alle 7 moduler, eller du kan søge om optagelse på udvalgte enkeltmoduler. Der er forskellige adgangskrav til optagelse som henholdsvis sidefagsstuderende og enkletmodulstuderende.

Enkeltmodul fra bacheloruddannelsen i psykologi

Som noget nyt i efteråret 2017 udbyder vi også et enkeltmodul på deltid i "Arbejds- og organisationspsykologi" fra bacheloruddannelsen i Psykologi. Dette modul indgår ikke som led i sidefaget i Psykologi.

Bemærk

Du bliver ikke uddannet til psykolog ved at følge moduler under Psykologi på deltid, og de kan heller ikke bruges som en genvej til den 5-årige universitetsuddannelse som psykolog (Cand.psych.).

Fakta

Psykologi: 7 enkeltmoduler (bachelor- og kandidatniveau), som udgør sidefaget i Psykologi

Varighed

  • September 2017 - juni 2020
    OBS: Sidefagsforløbet med start sept. 2017 er aflyst

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 90

Pris

Ansøgningsfrist

  • 15. november 2017 (enkeltmoduler, forår 2018)
    Ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.