Professionel undren og undersøgelse

Professionel undren og undersøgelse

Professionel undren og undersøgelse

Dette efteruddannelseskursus i ‘Professionel Undren og Undersøgelse” giver dig et solidt teoretisk og metodisk fundament for at anvende undringsdrevne dialoger og refleksionsformer i professionelt arbejde og i sammenhænge, hvor du ønsker at skabe rum for nytænkning og arbejde med mennesker på et eksistentielt og etisk niveau.

HAR DU ERFARING i at arbejde med mennesker inden for velfærds- og relationsprofessioner eller med ledelse og medarbejderudvikling i offentlige eller erhvervsmæssige organisationer? Og er du interesseret i at lære, hvordan undringsdialoger og ’undringsværksteder’ (Wonder Labs) kan skabe nye inspirerende rum for værdirefleksioner, eksistentiel omsorg for og dialoger omkring, hvad der kan fremme ’den menneskelige faktor’ i det professionelle arbejde? 

ØNSKER DU at kvalificere din forståelse af professionsidentitet, etisk dømmekraft og professionsudvikling gennem anvendelse af fænomenologiske og hermeneutiske fortælle-, skrive, dialog- og refleksionsøvelser og med fokus på at fremme evnen til at forundres og undres midt i en ellers målstyret og planlagt arbejdsdag?

DRØMMER DU om at udvikle ’det meningsfulde arbejdsliv’ ved at vække din egen og andres forundringsparathed og lyst til at ’humanisere’ arbejdsgange og samtalekulturer i egen organisation, så I bliver bedre til at følge, hvad I dybest set erfarer som det værdifulde og længes efter?

HAR DU MOD på et efteruddannelsesforløb, der sætter fokus på din personlige udvikling, dannelse og dømmekraft samt dine evner til at samtale og til at ’stå i det åbne’ gennem forskellige eksistentielle og filosofiske undringssamtaler?

HAR DU LYST TIL AT LÆRE MERE, vil der være mulighed for at tage to yderligere moduler, der vil uddybe den undringsfilosofiske og fænomenologiske faglighed, samt hvordan man i praksis kan træne og specialisere sig yderligere i at designe undringsbaserede dialog- og udviklingsprocesser i egen organisation og profession.

Forløb bestående af tre moduler på kandidatniveau:

Facilitering af undringsbaserede dialoger og forundringsværksteder i professionelle sammenhænge

Dette modul i filosofisk vejledning og kreativitet er det andet modul i efter- og videreuddannelsesforløbet, som i alt omfatter tre moduler fra en kandidatuddannelse. De tre moduler skal ikke tages i en bestemt rækkefølge. Hvert modul er på 5 ECTS-point. Har man gennemført alle tre moduler, kan de indgå i en fleksibel masteruddannelse.

  • Professionel undren: Her sættes fokus på den eksistentielle og etiske dimension i arbejdslivet og professionelle relationer med Undringsværkstedet som metode.
  • Filosofisk vejledning og kreativitet: Her sættes fokus på forskellige metoder inden for filosofisk vejledning (Philosophical Counseling). Modulet omfatter også innovationsprocesser og professions- og organisationsudvikling.
  • Dialog- og kommunikationsfilosofi i professionelle sammenhænge: Her fordyber vi os i de eksistentielle og filosofiske tilgange og dimensioner i professionel kommunikation og interpersonelle samtaler. Deltagerne vil særligt blive trænet i de forskellige metoder i sokratiske dialoggrupper. Modulet er under planlægning. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår det udbydes..

Forbehold: Oprettelse af hold er afhængigt af ansøgerantal.

NYHEDSBREV

Ønsker du at få nyheder omkring videreuddannelsesforløbet, fx når der udbydes nye moduler, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi udsender nyheder efter behov og max fire gange om året. Tilmeld dig her.

Find os på Facebook

Fakta

Professionel undren og undersøgelse, modul fra Kandidatuddannelsen i Kommunikation

Varighed

  • September - december 2018

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

Ansøgningsfrist

  • 1. juni 2018 (muligt at søge fra ca. primo marts)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.