Facilitering af undringsbaserede dialoger og forundringsværksteder i professionelle sammenhænge

Dette efter- og videreuddannelsesforløb er rettet mod mod professionelle med erhvervserfaring inden for relations- og velfærdsprofessioner, fx hospicesygeplejersker, præster/teologer, psykologer, designere, undervisere, HR-, kommunikations- eller innovationskonsulenter, coaches og mellemledere i offentlige eller private institutioner og organisationer.

Formålet med forløbet "Facilitering af undringsbaserede dialoger og forundringsværksteder i professionelle sammenhænge" er at give deltagerne viden, kompetencer og færdigheder i at lede og facilitere samtale- og udviklingsprocesser, der kan fremme en forståelse for og evne til at arbejde med den eksistentielle og etiske meningsdimension. Centralt står forundrings- og undringsparathed og filosofiske dialog- og dannelsesformer.
 
Forløbet består af tre moduler, som kan tages uafhængigt af hinanden:

1. Professionel undren

Her sættes fokus på den eksistentielle og etiske dimension i arbejdslivet og professionelle relationer med Undringsværkstedet som metode.

2. Filosofisk vejledning og kreativitet

Her sættes fokus på forskellige metoder inden for filosofisk vejledning (Philosophical Counseling). Modulet omfatter også innovationsprocesser og professions- og organisationsudvikling.

3. Dialog- og kommunikationsfilosofi i professionelle sammenhænge

Her fordyber vi os i de eksistentielle og filosofiske tilgange og dimensioner i professionel kommunikation og interpersonelle samtaler. Deltagerne vil særligt blive trænet i de forskellige metoder i sokratiske dialoggrupper.

OBS: Modulet er under planlægning. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår modulet udbydes.

Læs mere om  modulerne i højremenuen.

Nyhedsbrev

Ønsker du at få nyheder omkring videreuddannelsesforløbet, fx når der udbydes nye moduler, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi udsender nyheder efter behov og max fire gange om året.

Find os på Facebook