Creative Genius

NYTÆNK DIG SELV OG DIT ARBEJDE

Creative Genius (CG) er en etårig tværfaglig deltidsuddannelse i kreativitet på masterniveau (30 ECTS) som kan udvides til en fuld masteruddannelse. Uddannelsen retter sig mod alle, der er ambitiøse i arbejdet med udvikling af kreativitet for såvel sig selv, sit team og organisationen. Udbuddet startede i 2014 og der er optag en gang årligt. Vi definerer kreativitet som uhæmmet videns anvendelse. Det handler om at kunne blande og anvende sin og andres viden og erfaring på tværs til at levere originalt og nyskabende arbejde. Kreativiteten åbner øjnene på ny. Nye ideer udfordrer rutiner og eksisterende løsninger. Kreativiteten giver dig og din organisation mere viden til rådighed så I kan træffe langt mere kvalificerede beslutninger om nutid og fremtid.

DU BLIVER VÆSENTLIG MERE KREATIV
- DET SAMME GØR DIN ORGANISATION

Du lærer først og fremmest at anvende meget mere viden fra andre domæner i dit arbejde. Derudover lærer du at facilitere og lede nytænkning, udvikling og forandring i teams og i organisationer.

Uddannelsen giver dig et stærkt forskningsbaseret og fagligt teoretisk fundament. Der vil i undervisningen være fokus på nye metoder og tankesæt, som løbende anvendes og relateres til din egen praksis. Anvendelsen af modeller, værktøjer og teknikker giver konkrete færdigheder i arbejdet med egen idéudvikling og samskabende kreative processer. Det særlige ved Creative Genius er det stærke fokus på, at du som deltager bliver langt mere kreativ som menneske, og derigennem vil forandre dit team og din organisation.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet. Du kommer til at indgå i et tværfagligt studiemiljø og får rig mulighed for at netværke med spændende personer fra andre fagområder. Efter uddannelsen indgår du i et netværk med alle tidligere Creative Genius studerende - et kreativt fællesskab, hvorigennem du kan trække på viden fra stort set alle fagområder, og gøre det på den kreative måde du har lært på uddannelsen.

Forvandlingen mod et kreativt geni finder sted i København og består af 14 kursusdage med heldagsundervisning. Mellem undervisningsdagene anvender du det lærte direkte i arbejdet med dine daglige opgaver – hvad de end måtte være.


CREATIVE GENIUS I HOVEDPUNKTER

  • Denne uddannelse er for de meget ambitiøse – dem der virkelig tror på kreativitet som grundlæggende for nytænkning, innovation og udvikling.
  • Gennem uddannelsen vil du blive væsentlig mere kreativ som person. Herigennem forandre du også dit team og din organisation.
  • Det er en praksisnær videreuddannelse baseret på videnskaben om kreativitet, hvor du direkte anvender de kreative metoder og tilgange i dit arbejde - hver dag.
  • Uddannelsen kickstarter din karriere som kreativ geni, hvor du, dit fag og al din livserfaring smelter sammen i mødet med dine opgaver – og du vil udvikle originale ideer andre ikke vil komme på.

Fakta

Creative Genius: Valgmodul 10d fra kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Innovation og entrepreneurship)

Varighed

  • Marts 2018 - januar 2019

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 30

Pris

Ansøgningsfrist

  • Ledige pladser, ansøgninger modtages til og med d. 8/3-18

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.