Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Strategisk indkøb og sourcing - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder modulet Strategisk indkøb og sourcing (15 ECTS) som enkeltfag. 

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Organisation & Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

I modulet ”Strategisk indkøb og sourcing” sættes der fokus på indkøb til produktionen og sourcing af R&D, viden og kompetencer til udvikling af nye produkter. Modulet udvikler de studerendes operationelle og strategiske tilgange til indkøb og sourcing samt hvordan man kan håndtere dette. Der er i faget fokus på følgende temaer:

 • Kategori-tankegangen i indkøb og sourcing
 • Organisering af indkøbsfunktionen og kategorierne
 • Segmentering af leverandører og kunder
 • Involvering af leverandører i produktudviklingen
 • Supplier Relationship Management og leverandørudvikling
 • Kontraktledelse (contract management)
 • Sourcing af teknologi, viden og R&D
 • Operationelle tilgange til indkøb – afkaldsmodeller og optimering heraf
 • Forhandlingsstrategier

Enkeltfaget er en kombination af fremmødeundervisning, gruppearbejde på underundervisningsdage og forberedelse hjemme. 
Sideløbende med undervisningen skrives et projekt, som man går til mundtlig eksamen i til januar. Efter afsluttet eksamen, fremsendes eksamensbevis for faget.

Se appetizer for faget her.

Se introduktionsslides for faget her.

Se artikel om faget fra fagbladet DILF (Dansk Indkøbs- og Logistik Forum) her.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2017 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
12.09.17 kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
26.09.17 kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
10.10.17 kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
31.10.17 kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
14.11.17 kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller

Eksamen: Projektaflevering d. 12. december kl. 12.00. Mundtlig eksamen afholdes d. 10. og 11. januar 2018 mellem kl. 09.00-18.00 (begge dage reserveres indtil videre).

Sted: Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Strategisk indkøb og sourcing: Valgmodul 3c fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Organisation og Ledelse

Varighed

 • September 2018 - januar 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15

Pris

 • 15.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. august 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.