Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Den offentlige sektors økonomi - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder modulet Den offentlige sektors økonomi og organisering (15 ECTS) som enkeltfag. 

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Organisation & Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med modulet Den offentlige sektors økonomi og organisering er at skabe overblik over den offentlige sektors økonomi og dens særlige virkemåde. Dette overblik inkluderer forståelse for:

 • en sektor præget af mange reformtiltag
 • hvorledes der træffes beslutninger i et politisk ledet system
 • organisering, budgetlægning og styring
 • centralisering eller decentralisering
 • BUM-modellen (bestiller-udførermodellen)
 • hvilke analytiske redskaber, der benyttes til økonomisk kalkule

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Bemærk: Faget oprettes ikke i efteråret 2017 pga. manglende tilslutning. 

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Den offentlige sektors økonomi: Valgmodul 3d fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Organisation og Ledelse

Varighed

 • September 2017 - januar 2018

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15

Pris

 • 15.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. august 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.