Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Projektledelse (5 ECTS)

Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om faget Projektledelse (5 ECTS point).

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Finansiel Rådgivning og er således tilpasset den finansielle sektor.  

Det overordnede formål med faget er at give dig overblik over projektorganiseringsmuligheder og projektarbejdsformer, så du kan lede projekter i en virksomhed.

Da meget arbejde organiseres i projektform, er viden om projektarbejdsformen og evne til at organisere et projektarbejde af betydning. Formålet med projektmodulet er at skabe overblik over projektorganiseringsmuligheder samt forståelse af hensigtsmæssigheden af at lægge bestemte opgaver/processer over i en projektramme.

Seminardatoer

Projektledelse udbydes som enkeltfag både i forårs- og efterårssemestret.  

Undervisning i Aalborg i foråret 2018

Projektledelse udbydes ikke i Aalborg i forårssemestret men udbydes igen til efterårssemestret i 2018. 

Undervisning i Aarhus i foråret 2018

Dato Tidspunkt Underviser
09.04.18 kl. 08.30-17.30 Christian Mørck Sørensen og Jannik Bagge
23.04.18 kl. 08.30-17.30 Christian Mørck Sørensen og Jannik Bagge
15.05.18 kl. 08.30-17.30 Christian Mørck Sørensen og Jannik Bagge

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 30. maj, kl. 09.00-13.00

Sted: Aarhus Tech, Halmstadsgade 6, 8200 Aarhus N (Lokale HT117)

Undervisning i Rungsted i foråret 2018

Dato Tidspunkt Underviser
10.04.18 kl. 09.00-18.00 Christian Mørck Sørensen og Jannik Bagge
24.04.18 kl. 09.00-18.00 Christian Mørck Sørensen og Jannik Bagge
14.05.18 kl. 09.00-18.00 Christian Mørck Sørensen og Jannik Bagge

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 30. maj, kl. 09.00-13.00

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge

 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Projektledelse, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Finansiel Rådgivning

Varighed

  • April - maj 2018 (forårshold)
  • November 2018 - januar 2019 (efterårshold)

Sted

  • Aarhus og Rungsted

ECTS

  • 5

Pris

  • 5.000 kr. i Aarhus
  • 6.650 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.

Ansøgningsfrist

  • 15. marts 2018 (forårshold)
  • 1. august 2018 (efterårshold)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.