Genindskrivning

Hvis du har været udmeldt fra din deltidsuddannelse og nu ønsker at genoptage dit studie, kan du søge om at blive genindskrevet. Optagelse vil som regel ske til semesterstart, dvs. pr. 1. september eller 1. februar.

Afhængigt af hvilken uddannelse eller fag, du ønsker at blive genindskrevet på, skal du enten anvende et genindskrivningsskema (se neden for) eller søge om optagelse via Ansøgningsportalen (STADS-DANS).
Kontakt kontoret for Efteruddannelse for at høre, hvilken ansøgningsmåde, du skal anvende.

Din ansøgning om genindskrivning skal være kontoret for Efteruddannelse i hænde senest d. 1. november for forårssemestret og d. 1. maj for efterårssemestret. For HD dog senest d. 1. august for efterårssemesteret.
 

Hent genindskrivningsskema