AAU logo

Teknoantropologi, Bachelor

Teknoantropologi

Teknoantropologi

Teknoantropologi handler om at studere forskellige teknologier med antropologens øjne. På uddannelsen beskæftiger du dig med antropologiens teorier og metoder, som du anvender til studier af den nyeste teknologiske udvikling. Som en del heraf kommer du til at arbejde med kommunikation mellem tekniske eksperter og forskellige brugergrupper (fx borgere, politikere og virksomheder), og du bliver trænet i at rådgive om ansvarlig brug og udvikling af ny teknologi.

byg bro mellem mennesker og teknologi

På bacheloruddannelsen i Teknoantropologi bliver du fortrolig med antropologiske metoder (feltstudier), som du bringer i anvendelse i studier af ekspertkulturer i virksomheder, i konsulenthuse, offentlige styrelser m.v. i Danmark og i udlandet. Ved antropologiens hjælp både kortlægger du de værdier, praksisser og antagelser, som guider de tekniske eksperters arbejde. Antropologien benyttes også til at generere viden om de mennesker, der på én gang bruger ny teknologi og bliver påvirket af den.

Kommunikation

Teknoantropologi handler også om den ofte manglende kommunikation mellem tekniske fagfolk og andre grupper såsom ledelse, brugere og offentlige myndigheder. På uddannelsen undervises du derfor i journalistik, interessentanalyse og brugerdreven innovation.

Teknologi

Gode antropologiske studier af teknologi forudsætter, at du selv ved noget om teknologi. Derfor indeholder bacheloruddannelsen i Teknoantropologi også flere teknologimoduler, der beskæftiger sig med den nyeste teknologi, teknologisk problemløsning i stor og lille målestok, og teknologiens naturvidenskabelige grundlag.

Teknologietik

Uddannelsen forbereder dig til at træffe ansvarlige beslutninger i forbindelse med rådgivning om og udvikling af ny teknologi. Du vil på bacheloruddannelsen derfor følge et kursus i teknologietik, ligesom flere af uddannelsens projekter fokuserer på ansvarlig beslutningstagen.

Samarbejde med erhvervslivet

På studiet arbejder vi med teori, metoder og konkrete feltarbejder. Uddannelsen er hele vejen igennem tilrettelagt i meget tæt sammenhæng med verden udenfor i form af projektarbejder, cases, feltarbejder, udenlandske gæstelærere samt besøg i og fra virksomheder og organisationer. Udlandsophold eller ophold i en dansk organisation eller virksomhed er en integreret del af uddannelsen.

Mere information

Uddannelsen kan læses på campus i Aalborg og i København.

Følg Teknoantropologi på Facebook

Teknoantropologi i pressen

'Tværdisciplin findes skam'
Replik af ekstern lektor Christian Baron & tidligere studienævnsformand Tom Børsen, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet København. Fra Dagbladet Information

'Bliv klogere på både teknik og antropologi - Ny uddannelse fra Aalborg Universitet skal bygge bro mellem mennesket og teknologien'
Artikel fra Videnskab.dk

Du får viden om

  • Antropologiske metoder
  • Tværfaglig kommunikation
  • Teknologisk innovation - teknologietik
  • Samarbejde med erhvervslivet

Mød AAU
Deltag i arrangementer på Aalborg Universitet for studiesøgende, og oplev studielivet på AAU. mød aalborg universitet