AAU logo

Sundhedsteknologi, Bachelor

Sundhedsteknologi, civilingeniør

Sundhedsteknologi, civilingeniør

Vil du designe hjælpemidler og udvikle avanceret udstyr til brug på sygehusene og i resten af sundhedssektoren, der i sidste ende kan redde liv? Vil du kombinere din sans for teknologi, computere og matematik med din interesse for medicin og mennesker, så er uddannelsen i Sundhedsteknologi noget for dig.

Sundhedsteknologi er en ingeniøruddannelse, der kombinerer ingeniørfag med viden om biologi og medicin. Det giver sundhedsteknologiingeniører en spændende tværfaglig baggrund for at kunne samarbejde med læger, indføre og udvikle ny teknologi på sygehusene og forske i nye metoder til forbedring af diagnose og behandling.

Eksempler på opgaver er

  • at udvikle bedre metoder i samarbejde med hjertelæger til at diagnosticere livstruende hjertesygdomme,
  • at forbedre en hjernekirurgs forberedelse til en operation ved hjælp af et tredimensionelt billede af hjernen på en computer,
  • at udvikle kommunikationsredskaber til patienter med lammelse, der er ude af stand til selv at kommunikere,
  • at forbedre et medikaments effekt ved at fremme optagelsen i kroppen,
  • at designe nye kliniske IT-systemer til sygehusene

________________________________________

Spændende kobling mellem anatomi, medicin, programmering og matematik

Tanken om at udvikle et meget vigtigt led mellem lægen og patienten - nemlig teknologien, var en af de meget tiltalende grunde til jeg valgte sundhedsteknologiuddannelsen. Blandingen af viden om fysiologi, anatomi og medicin sammenkoblet med viden omkring programmering og matematik giver en bred vifte af viden til at kunne løse sundhedsfaglige problemstillinger, hvilket gør, at uddannelsen bliver utrolig varierende og spændende.

Jeg er nu på andet semester, hvor vi skal opsamle biologiske signaler og behandle disse i forhold til vores problemstilling. Vores problemstilling er om en forskydning af døgnrytmen har en påvirkning på det autonome nervesystem, hvilket vi vil undersøge ved at opsamle EKG(Elektrokardiogram)-signaler på personer med en omvendt døgnrytme og sammenligne med EKG – signaler fra en person med normal døgnrytme.

Camilla Frejlev Bæk
Studerende på Sundhedsteknologi

_______________________________________
 

VIGTIGT AT KUNNE SAMARBEJDE TVÆRFAGLIGT

I mit job som Search Innovation Manager hos Ambu arbejder jeg med kolleger på tværs af lande-og faggrænser, så kompetencer til at arbejde tværfagligt vil jeg fremhæve som noget meget vigtigt jeg har lært i min studietid.

Ambu er en stor international virksomhed på ca. 2.500 ansatte på verdensplan. Så ud over mine kolleger her i Ballerup, har jeg også kolleger i USA, Malaysia og Kina, som jeg arbejder sammen med. Når vi evaluerer Ambus produkter, sætter vi ofte et hold bestående af forskellige folk, der dækker lige fra jura til logistik. Jeg arbejder sammen med dem alle – og derfor vil jeg sige, at viden og evner inden for den projektbaserede arbejdsform er vigtig i mit job.

Thomas Hardahl
Kandidat i Biomedical Engineering and Informatics
Arbejder som Search Innovation Manager hos Ambu

Læs mere om Thomas og andre kandidater i Profilbrochuren for Biomedical Engineering and Informatics (Sundhedsteknologi)

 

Du får viden om

  • Programmering - fysiologi og anatomi
  • Kredsløbsteori - biomekanik og elektromagnetisme
  • Intern medicin og kirurgi

 

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Deltag i arrangementer på Aalborg Universitet for studiesøgende, og oplev studielivet på AAU. mød aalborg universitet