AAU logo

Spansk, Sprog og Internationale studier

Fagligt indhold

På bachelorstudiet får du færdigheder inden for spanskstudiets tre hovedområder: Spansk sprog, internationale kulturforhold og internationale samfundsforhold set i relation til den spansksprogede del af verden. Herudover opnår du også viden om virksomheders og andre organisationers organisatoriske forhold og arbejdsopgaver.
På alle semestre er der kurser inden for de tre hovedområder, mens der på de enkelte semestre er særlige fokusområder i forbindelse med en række emnestudier.

1.-3. semester

På 1. semester prøver du kræfter med den problemorienterede arbejdsmetode og med at arbejde i en gruppe i forbindelse med modulet "Kultur- og samfundsforhold i Europa".

På 2. semester arbejdes der med modulet "Historie, politik og samfundsforhold". Du kan fx analysere baggrunden for zapatisternes oprør i Chiapas i Mexico eller sammenligne kønsrollerne i Spanien med de danske. Du skal også arbejde med tekst- og kommunikationsanalyse og udarbejde opgaver inden for dette fag.

På 3. semester kommer du til at arbejde med modulet "Lingvistik". Det kunne fx dreje sig om sprogpolitikken i Katalonien eller om brugen af henholdsvis spansk og guaraní i Paraguay. Efter 3. semester er der endvidere eksamen i grammatik og sprogbeskrivelse.

4.-6. semester

I de sidste tre semestre er der særlig vægt på emnestudier inden for områderne international samfundsanalyse og interkulturel kommunikation og forståelse. I international samfundsanalyse kunne eksempler på emner være USA's involvering i den colombianske guerrillakrig eller Spaniens forhold til EU.

På 6. semester gør du dig klar til eksamen i en række sproglige discipliner og i international markedskommunikation samt i virksomhedens organisation, kultur og organisering. Herudover falder emnestudie 5 inden for området kulturanalyse og interkulturel kommunikation, og ved den mundtlige eksamen, der tager udgangspunkt i projektrapporten, prøves der i mundtligt spansk.

Eksempler på projekttitler kunne være: "Formación Intercultural - análisis de la formación intercultural en Danida para expatriados" eller "La communicación de los españoles".

På uddannelsens 4. semester anbefales det, at du studerer på et universitet i et spansktalende land. På den måde kombinerer du mundtlig sprogfærdighed med viden om kultur- og samfundsforhold i området. På det udenlandske universitet deltager du i kurser, som ligger inden for rammerne af det, der kræves af uddannelsen. I den forbindelse kan du "tone" din uddannelse i den retning, der passer ind i dine interesser. Som afslutning på dit studieophold aflægger du eksamen, og resultatet heraf godskrives på dit eksamensbevis.

Se uddannelsens studieordning

Læs projekter skrevet af de studerende i Projektbiblioteket.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde