Sociologi

Sociologi

Sociologi

Hvordan får familier, hvor både mor og far har en karriere på arbejdsmarkedet, tilværelsen til at hænge sammen? Hvilken betydning har moderne teknologi som internet, mobiltelefoner og computere for den måde, vi er sammen med hinanden på? Hvorfor har indkøbsture og forbrug en større betydning i dag end en gudstjeneste i den lokale sognekirke? Hvilken betydning har globaliseringen af økonomien for samfundslivet i Danmark?


Sociologi er videnskaben om samfundet eller "det sociale", og sociologer er særligt optaget af at undersøge, hvordan samfundet hænger sammen, og hvorfor det ændrer sig. Som sociologistuderende lærer du både om sociale mikroprocesser - eksempelvis en hilsen mellem to mennesker på et gadehjørne - og makroforhold - fx globalisering, nye sociale bevægelser samt social og økonomisk ulighed. Du lærer om forholdet mellem individ og samfund, om forholdet mellem det normale og det afvigende, og om forholdet mellem samfundets mainstream-kultur og forskellige subkulturer.

Igennem en uddannelse i Sociologi lærer du at beskrive det moderne danske samfund for at kunne sammenligne det med andre samfund. Du lærer om sociologiske teorier, der kan bidrage til en forståelse af og en forklaring på samfundets opbygning, struktur og udvikling. Og du lærer også sociologiske metoder til at undersøge samfundsforhold.

Bacheloruddannelsen i Sociologi på Aalborg Universitet tager 3 år. Herefter har du bl.a. mulighed for at fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse i Sociologi.

Du får viden om

  • Klassisk sociologisk teori - klassisk sociologisk metode
  • Mikrosociologisk belysning af hverdagsliv og kulturanalyse
  • Makrosociologisk belysning af strukturellse forandringer og social differentiering

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen