AAU logo

Produkt- og designpsykologi, Bachelor

Produkt- og designpsykologi

Produkt- og designpsykologi

På uddannelsen i Produkt- og designpsykologi er studielivet fyldt med eksperimenter og brugertests. Vi kombinerer psykologi og ingeniørvidenskab for at skabe de mest brugervenlige produkter. Derfor er vi nysgerrige efter at finde ud af, hvordan teknologi og mennesker fungerer.

I dag har man især brug for at fokusere på designpsykologi, da vores hverdag bliver mere og mere styret af teknologi. I takt med den teknologiske udvikling, opstår spørgsmål som; hvordan får vi den nye teknologi til at passe til de mennesker, der skal bruge den? Og hvordan undgår vi, at menneskene skal tilpasse sig teknologien? 

Eftersom mennesker og miljø er uadskillelige, og ligesom vi påvirker vores teknologi, påvirker teknologien også os. Måden hvorpå man kan forstå og arbejde med disse aspekter, er gennem studier af menneskers adfærd og brug af teknologier. Det er adfærd som; hvordan vi tænker, oplever, husker, føler med videre.

Den psykologiske viden om mennesket, som du opnår gennem studiet, bliver løbende kombineret med ingeniørfags aspekter som; statistik, brugerdesign, produktudvikling og så videre.

Der er altså ikke fokus på det æstetiske ved et teknisk apparat, men derimod fokus på hvordan apparatet designes, så det stemmer overens med menneskers brug og adfærd.

med produkt- og designpsykologi kan du

  • lave brugervenligt og intuitivt design (logiske menuer til telefoner, overskuelige websites)
  • lave produkter og design, der er tilpasset mennesker
  • kombinere psykologi og ingeniørvidenskab
  • få en uddannelse, der er skræddersyet, hvis du interesserer dig for både mennesker og teknologi

Gennem uddannelsen vil du lære, hvordan man undersøger problemstillinger omkring allerede eksisterende teknologier samt at udvikle og teste nye løsninger. Det er er kompetencer, som er meget efterspurgte i erhvervslivet. På Produkt- og designpsykologi stiller vi spørgsmål såsom:

  • Findes der alternativer til iPod’en, som er lettere at bruge?
  • Hvad er det perfekte password, som er
    let at huske og umuligt at identificere for uvedkommende?
  • Kan man designe en kogeplade, som ikke brænder fingrene?

Uddannelsen giver dig redskaber til at løse problemstillinger som disse.

Designpsykologi er et relativt nyt begreb, og der vil derfor være mange spændende jobmuligheder nu og i fremtiden. Når du er færdig med din bacheloruddannelse, har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

se mere

Besøg os på Facebook og se hvad de studerende laver på uddannelsen. Du kan også læse sjove og spændende historier om alt hvad der rører sig inden for området.

Rusten i matematikken?

Vi anbefaler kraftigt, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush-up kursus på A-Niveau inden studiestart.

Opfylder du ikke adgangskravene til den ingeniøruddannelse, du gerne vil begynde på? Så har du muligheden for at tage på Adgangskursus og blive klar. Læs mere på: www.ak.aau.dk.