AAU logo

Produkt- og designpsykologi, Bachelor

Produkt- og designpsykologi

Produkt- og designpsykologi

På uddannelsen i Produkt- og designpsykologi er studielivet fyldt med eksperimenter og brugertests. Vi kombinerer psykologi og ingeniørvidenskab for at skabe de mest brugervenlige produkter. Derfor er vi nysgerrige efter at finde ud af, hvordan teknologi og mennesker fungerer.

I dag har man især brug for at fokusere på designpsykologi, da vores hverdag bliver mere og mere styret af teknologi. I takt med den teknologiske udvikling, opstår spørgsmål som; hvordan får vi den nye teknologi til at passe til de mennesker, der skal bruge den? Og hvordan undgår vi, at menneskene skal tilpasse sig teknologien? 

Eftersom mennesker og miljø er uadskillelige, og ligesom vi påvirker vores teknologi, påvirker teknologien også os. Måden hvorpå man kan forstå og arbejde med disse aspekter, er gennem studier af menneskers adfærd og brug af teknologier. Det er adfærd som; hvordan vi tænker, oplever, husker, føler med videre.

Den psykologiske viden om mennesket, som du opnår gennem studiet, bliver løbende kombineret med ingeniørfags aspekter som; statistik, brugerdesign, produktudvikling og så videre.

Der er altså ikke fokus på det æstetiske ved et teknisk apparat, men derimod fokus på hvordan apparatet designes, så det stemmer overens med menneskers brug og adfærd.

med produkt- og designpsykologi kan du

 • lave brugervenligt og intuitivt design (logiske menuer til telefoner, overskuelige websites)
 • lave produkter og design, der er tilpasset mennesker
 • kombinere psykologi og ingeniørvidenskab
 • få en uddannelse, der er skræddersyet, hvis du interesserer dig for både mennesker og teknologi

Gennem uddannelsen vil du lære, hvordan man undersøger problemstillinger omkring allerede eksisterende teknologier samt at udvikle og teste nye løsninger. Det er er kompetencer, som er meget efterspurgte i erhvervslivet. På Produkt- og designpsykologi stiller vi spørgsmål såsom:

 • Findes der alternativer til iPod’en, som er lettere at bruge?
 • Hvad er det perfekte password, som er let at huske og umuligt for uvedkommende at identificere?
 • Kan man designe en kogeplade, som ikke brænder fingrene?

Designpsykologi er et relativt nyt begreb, og der vil derfor være mange spændende jobmuligheder nu og i fremtiden. Når du er færdig med din bacheloruddannelse, har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

"emma: her får jeg
lov til at nørde igennem"

"Som så mange andre gik jeg på STX uden store drømme eller idéer om hvilket studie eller felt, jeg gerne ville videreuddanne
mig inden for. Som en lille psykologi-nørd, der samtidig holdt meget af de naturvidenskabelige discipliner, fandt jeg ud af, at mødet mellem enkelte mennesker og alt den nye teknologi, vi omgiver os med, var dét, jeg vil arbejde med.

Og det siger jeg ikke kun fordi, jeg gang på gang er stødt på trælse IT-løsninger uden synderlig tanke på brugervenlighed.

I store træk er det hvad uddannelsen Produkt- og design-
psykologi hjælper mig med. Her har jeg fået lov til at lære om, hvordan mennesker opfatter verden, tænker om nye indtryk og træffer valg baseret på forskellige former for erfaring. Dertil har
jeg kunnet nørde helt igennem med mere tekniske aspekter såsom prototypeudvikling og de bedste måder at undersøge interaktionen mellem teknologi og individer.

Vi vil enormt gerne gøre alt, hvad vi kan, for at lave brugercentreret design, hvor tanke nummer 1 altid er, hvordan vi giver den bedste oplevelse til brugeren.

Udover at lære den rent faglige del af mit studie, har jeg gennem Aalborg Universitet også lært enormt meget af at arbejde sammen med andre. Jeg føler virkelig, jeg har lært, hvordan man kan løfte et projekt i flok ved at tage fælles ansvar og stå inde for produktet. Personligt har jeg sjældent været skeptisk overfor Aalborg-modellen, da jeg gang på gang hører, at det er arbejdsmodellen i erhvervslivet, vi forbereder os på."

se mere

Besøg os på Facebook og se hvad de studerende laver på uddannelsen. Du kan også læse sjove og spændende historier om alt hvad der rører sig inden for området.

Rusten i matematikken?

Vi anbefaler kraftigt, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush-up kursus på A-Niveau inden studiestart.

Opfylder du ikke adgangskravene til den ingeniøruddannelse, du gerne vil begynde på? Så har du muligheden for at tage på Adgangskursus og blive klar. Læs mere på: www.ak.aau.dk.

Du får viden om

 • Psykologi
 • Elektronik og prototyping
 • Ergonomi
 • Perception

 

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Deltag i arrangementer på Aalborg Universitet for studiesøgende, og oplev studielivet på AAU. mød aalborg universitet