AAU logo

Økonomi

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Økonomi tager 3 år, der hvert består af 2 semestre.

1. semester

Som økonom er det ikke tilstrækkeligt alene at have indsigt i det økonomiske fagområde. Det er også nødvendigt at have en grundlæggende viden om en række beslægtede fagområder som politologi, erhvervsøkonomi, historie og metode for at kunne se samfundsøkonomiske problemer i en større sammenhæng. Det første semester er fælles for en række af de samfundsvidenskabelige uddannelser og har til formål, at give dig en grundliggende, samfundsvidenskabelig viden, samt at give dig færdigheder i problemorienteret projektarbejde.

2. semester

Det andet semester indeholder tre moduler. De to første samlæses med Erhvervsøkonomi-uddannelsen. Det drejer sig om eksternt regnskab og grundlæggende erhvervsøkonomi. Sidstnævnte modul giver en indføring i virksomhedsteori, markedsstruktur, virksomhedsadfærd, industriel organisation og innovation. Semesterets tredje modul fokuserer på samfundsøkonomi. Det indeholder en kursusdel og en projektdel. Som støtte til projektarbejdet indgår et kursus i videnskabsteori. Kursusdelen i samfundsøkonomi har til formål at skabe en forståelse af grundlæggende mikro- og makroøkonomisk teori og de generelle økonomiske politikkers virkefelter, ligesom der også fokuseres på udvalgte sektorpolitikker så som erhvervspolitik og arbejdsmarkedspolitik.
 

3. semester

På 3. semester bygges der videre på det makro- og mikroøkonomiske fundament, som blev lagt på 2. semester. I makroøkonomi fokuseres på forskellige økonomisk-teoretiske skolers tilgang til at belyse samfundsøkonomiske problemstillinger. Samtidigt udvikles de matematiske færdigheder, der kræves af økonomer. Semestret afsluttes med et semesterprojekt med udgangspunkt i en økonomisk-politisk problemstilling, der behandles såvel teoretisk som empirisk, dvs. gennem studier af virkeligheden.

Semestret indeholder følgende kurser:

 • Makroøkonomi 1
 • Mikroøkonomi
 • Matematik for økonomer

4. semester

På 4. semester videreudvikles den makroøkonomiske forståelse og det internationale aspekt tilkobles. I modulet: Arbejdsmarkedsøkonomi, introduceres de studerende for arbejdsmarkedets funktionsmåde gennem anvendelsen af mikroøkonomi med inddragelse af institutionelle aspekter. Desuden bliver de statistiske redskaber til kombination med den økonomiske teori præsenteret på semesteret. Også dette semester afsluttes med et semesterprojekt, hvor de teoretiske redskaber får praktisk anvendelse.

Semestret indeholder følgende kurser:

 • Makroøkonomi 2
 • Arbejdsmarkedsøkonomi
 • International økonomi
 • Statistik

5. semester

På 5. semester fokuseres der på økonomisk vækst og udvikling, dels gennem makroøkonomisk vækstteori, dels gennem innovationsøkonomi, der beskriver viden og entreprenørskabs betydning for det økonomiske systems udvikling. De statistiske færdigheder udbygges i faget økonometri og kombineres i modulet: Empirisk projekt, med en konkret samfundsøkonomisk problemstilling. Desuden indeholder semesteret en introduktion til investering og finansiering.

Semestret indeholder følgende kurser:

 • Makroøkonomi 3
 • Finansiering
 • Økonometri
 • Empirisk projekt

6. semester

På 6. semester ligger fokus på bachelorprojektet, hvor den studerende selvstændigt skal gennemføre en større analyse af en problemstilling inden for uddannelsens centrale fagområder. Hovedvægten på 6. semester (2/3 af arbejdstiden) lægges således på udarbejdelsen af et bachelorprojekt. Den resterende 1/3 giver mulighed for at tegne en selvstændig uddannelsesmæssig profil via uddannelsens første valgfag. Valgfag kan være udbudt af studiets eget studienævn eller af andre uddannelser. 

Semestret indeholder følgende kurser:

 • Valgfag 

Eksempler på bachelorprojekter:

 • BRIK-landenes økonomiske udvikling: Vil BRIK-landene blive den økonomiske overmagt?
 • Human kapital og økonomisk velstand
 • Markedsfejl i den finansielle sektor: En analyse af den finansielle
  krises udvikling i USA
 • Forbedret sundhed via afgifter
 • Skat og finanspolitisk holdbarhed
 • Empirisk analyse af vækstdeterminanter i Danmark
 • Den finanspolitiske multiplikatoreffekt i en likviditetsfælde

Læs projekter skrevet af oecon-studerende i Projektbiblioteket:

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Økonomi.
 

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde