AAU logo

Medicin med industriel specialisering

Fagligt indhold

På Bachelordelen (1. - 6. semester) arbejdes der med caseforløb. Et typisk caseforløb strækker sig over en uge, hvor der arbejdes med et afgrænset emne, f.eks. "Hjertet". I arbejdet med cases lærer du om anatomi, fysiologi og biokemi. Derudover arbejdes der med mindre projekter, hvor der er mulighed for at lave spørgeskemaundersøgelser, besøge farmaceutiske virksomheder, tale med patientforeninger, se forskningsafdelinger og selv udføre forsøg. Undervisningen dækker bredt inden for alt fra biokemi til folkesundhed.

I løbet af bacheloruddannelsen får du en grunduddannelse i medicin, men med særlig fokus på industrielt rettede kompetencer som laboratoriefærdigheder, farmakologi og molekylærbiologi.


 

1. semester

På første semester vil du gennemgå en introduktion til anatomi, biokemi, genetik og fysiologi. Desuden vil førstehjælp, samarbejde og kommunikation være på programmet. Du vil allerede fra første semester arbejde med cases, som vil behandle følgende områder:

Anatomi
Fysiologi
Cellebiologi
Almen embryologi
Almen farmakologi
Hjertet
Respirationsorganerne
Nyrerne og urinvejene I


2. semester

På andet semester kommer du til at arbejde med cases inden for:

Ernæring
Fordøjelsessystemet I
Det hæmatologiske system inkl. Immunsystemet
De endokrinologiske organer
Derudover vil du arbejde med statistik og evidensbaseret medicin, inden semesteret afsluttes med et projekt om folkesundhed.

3. semester

Uddannelsens tredje semester fokuserer gennem case-arbejde på:

Nervesystemet
Bevægeapparatet
Klinisk psykologi
Du skal udarbejde et eksperimentelt projekt inden for afgrænsningen muskler og nerver, hvor du formulerer en hypotese, som du efterfølgende afprøver i laboratoriet. Ud over cases og projekt vil der være forelæsninger og øvelser om videnskabsteori.

"Jeg synes uddannelse er fantastisk, fordi man får en unik kombination
af det kliniske aspekt på bachelordelen, hvor man blandt andet kommer
ud på klinikophold på sygehuset, og et mere specifikt perspektiv på
kandidatdelen, hvor man kan specialisere sig inden for en af de tre
kandidatretninger.”


Issa Ismail Issa,
studerende på Medicin med Industriel Specialisering
_____________________

4. semester

Fjerde semester vil du arbejde med cases om:

Reproduktionsorganernes endokrinologi
Barnets vækst
Almen cancerbiologi
Semesteret afsluttes med et eksperimentelt projekt inden for området kontrol af cellevækst

5. og 6. semester

På 5. og 6. semester arbejder du igen med Bevægeapparatet og nervesystemet, og Kardiovaskulær- og respirationssystemet for at videreudvikle din viden inden for de områder. Desuden arbejder du med Infektionssygdomme, Nyrer og Respirations- og kredsløbspatoloti.  

Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, som du laver på 6. semester. Du har mulighed for at vælge en aktuel og interessant problemstilling inden for forskningsområder som fx:

  • Stamceller
  • Kræftforskning
  • Smertebehandling
  • Hjertesygdomme
  • Diabetes

Projektet kan du lave i samarbejde med industrien eller et sygehus i Danmark.

Efter bacheloruddannelsen har du mulighed for at fortsætte på kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel Specialisering.

Se uddannelsens studieordning

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde