AAU logo

Matematik

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”MATEMATIK PÅ AAU ER FANTASTISK PÅ GRUND AF DEN UNIKKE STUDIEFORM MED GRUPPEARBEJDE OM VIRKELIGHEDSNÆRE PROBLEMSTILLINGER, HVOR ENS ARGUMENTATIONSEVNER KOMMER PÅ PRØVE, NÅR EN TEORI SKAL FORSVARES”

Pernille Andersen, studerende

På bacheloruddannelsen i Matematik kan du vælge udelukkende at beskæftige dig med matematik på samtlige semestre, eller du kan vælge en to-fagsbachelor, hvor du kombinerer matematikken med et sidefag som fx Datalogi, Fysik eller Kemi. Hvis du vælger at beskæftige dig med matematik gennem hele bacheloruddannelsen, har du mulighed for at få kendskab til et andet fagområde i løbet af kandidatuddannelsen.

1. SEMESTER

På 1. semester arbejder du med matematiske modeller for, hvordan forskellige virkelige fænomener kan udvikle sig. Et projekt kan fx omhandle Leslie-modeller, hvor man gennem koblede, dynamiske ligningssystemer kan modellere, hvordan antallet af dyr i forskellige generationer udvikler sig gennem tiden. Du følger også kurser inden for lineær algebra og lærer, hvordan man planlægger og udfører et videnskabeligt problembaseret projektarbejde.

2. SEMESTER

På 2. semester kommer du til at arbejde med grafteori og optimering. Du lærer at arbejde med grafer, som kan bruges til at modellere netværk som fx elektriske netværk eller vejnet. Et projekt kan omhandle metoder til at finde den korteste eller den billigste rute gennem netværket. Du følger desuden kurser i bl.a. diskret matematik og calculus. 

3. SEMESTER

På 3. semester kommer du til at arbejde med ekstrema af matematiske funktioner. Et projekt kan for eksempel omhandle metoder til optimering af en funktion, hvor en konkret anvendelse kan optimere en fortjeneste gennem justering af en produktion af varer. Du følger desuden kurser i algebra, matematisk analyse og linearitet og differentiabilitet.

Se et projekt, der er skrevet på 3. semester: Lotka-Volterra modellen

4. SEMESTER

På 4. semester er projekttemaet matematikken bag symmetri. I projektet kan du fx bruge den matematiske teori til en analyse af symmetri i krystaller, i naturen, i kunst eller i tapetmønstre. Desuden følger du kurser i algebra, sandsynlighedsregning, komplekse funktioner og matematisk analyse.

Se et projekt, der er skrevet på 4. semester: Rubiksterningen i et gruppeteoretisk perspektiv

5. SEMESTER

5. semester handler om statistisk modellering og analyse. Du lærer at arbejde med metoder, som fx kan bruges til at afdække uønskede bivirkninger i lægemidler eller til at udregne takster i forsikringsbranchen. Du følger desuden kurser i computeralgebra, geometri og statistisk inferens.

Se et projekt, der er skrevet på 5. semester: Statistical modelling for detecting cancer

6. SEMESTER

På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt, hvor du fordyber dig inden for et udvalgt område. Du vælger desuden mellem flere kurser, som går dybere ind i udvalgte områder af matematikken.

”SAMMENSÆTNINGEN AF PROJEKTER OG KURSER GIVER EN SYNERGIEFFEKT, HVOR KURSERNE HJÆLPER I PROJEKTARBEJDET, OG PROJEKTET HJÆLPER TIL AT FORSTÅ KURSERNE BEDRE”

Mikkel Meyer Andersen, tidligere studerende


Studiestartsprøve

Der er indført studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her.


MERE INFO Om matematik?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


EFTER BACHELORUDDANNELSEN

Med en bacheloruddannelse i Matematik kan du bl.a. læse videre på kandidatuddannelsen i Matematik. Med en tofags-bacheloruddannelse i Matematik kan du læse videre på den tilhørende kandidatuddannelse med Matematik som det centrale fag.
 

læs mere om kandidatmuligheder

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

  • Et-faglig uddannelse
    Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
     
  • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
    Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk