AAU logo

Matematik, Bachelor

Matematik

Matematik

Matematiske fag er i rivende udvikling, og fagene spiller en helt central rolle i dagens moderne samfund gennem de mange anvendelser. Samtidig er matematik også studiet af abstrakte begreber og størrelser, som - måske - finder en anvendelse om 2 år, måske om 30 år. På den måde er matematik som fag både meget konkret og meget abstrakt, og man møder begge sider af faget på uddannelsen i matematik.

FORSTÅ OG FORUDSE FREMTIDEN

Matematik er naturvidenskabernes sprog. Man bruger matematiske begreber og metoder, når man skal formulere, modellere, ræssonere og konkludere i fag som biologi, fysik, kemi, økonomi, i sundhedsvidenskaberne og i tekniske videnskaber.

Ud over at være et centralt fag inden for mange anvendelsesområder, er matematik også et selvstændigt fag. At arbejde med matematik er at forstå og udvikle matematikken - at fordybe sig i de matematiske begreber og deres egenskaber, at lave nye konstruktioner og måske gennemskue sammenhænge, som ingen før har set. Det er dette samspil mellem det meget konkrete og det meget abstrakte, der er matematikkens store styrke.

”FOR MIG ER DET MEGET MOTIVERENDE AT BLIVE UDFORDRET PÅ ENS FAGLIGE EVNER, OG DET GØR, AT JEG ALDRIG FØLER, DET ER KEDELIGT”

Zeineb Al-Jawahri, studerende

Dette samspil møder du på matematikuddannelsen, hvor du møder matematiske discipliner af både teoretisk og praktisk natur. Vi anvender forskellige undervisningsformer, blandt andet projektarbejdet, hvor du sammen med dine gruppemedlemmer skal håndtere teoretiske og praktiske problemstillinger.

Du kan vælge at tage en uddannelse, hvor matematik kombineres med et andet (ofte beslægtet) fag så som fx datalogi eller fysik. Dermed får man to fag, der kan bruges, hvis man vælger at blive lærer i gymnasieskolen. Du kan også vælge at koncentrere dig om matematik, og her er mulighed for at fokusere på

 • Matematik-statistik
 • Anvendt matematik

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.
 

læs mere om fagligt indhold på matematik

Se brochure om matematik-uddannelserne (pdf):

TESTIMONIALS


LÆS MATEMATIK SOM ETFAGS- ELLER TOFAGSUDDANNELSE

Du kan læse bachelor- og kandidatuddannelsen i Matematik som enten etfags- eller tofagsuddannelse.

Etfagsuddannelse

Vælger du at læse Matematik som en etfagsuddannelse, har du på kandidatdelen mulighed for at tage kurser på en anden matematisk eller ingeniørfaglig uddannelse som fx Biomedical Engineering and Informatics, Økonomi, Informatik eller Medialogy. Denne kombination kaldes ”Anvendt matematik”-linjen, da du ved at kombinere Matematik med en anden matematisk uddannelse lærer at anvende matematikken i en større sammenhæng.

Tofagsuddannelse

På en tofaglig uddannelse, hvor Matematik er dit centrale fag, vælger du et sidefag som fx Fysik, Kemi, Engelsk eller et andet gymnasialt fag. Du skriver speciale i Matematik. Hvis du fx læser din uddannelse i Matematik og Fysik, bliver din titel cand.scient. i Matematik og Fysik, og din uddannelse er specielt velegnet til en karriere som gymnasielærer.

Hvis dit sidefag er inden for naturvidenskab, består din uddannelse (bachelor + kandidat) af 300 ECTS-point, dvs. i alt 10 semestre. Hvis dit sidefag derimod er fx Idræt eller et fag fra humaniora/samfundsvidenskab, vil din uddannelse bestå af 330 ECTS-point, dvs. i alt 11 semestre. De ekstra 30 ECTS ligger på sidefaget.

Nedenfor ser du fire eksempler på, hvordan en tofagsuddannelse kan se ud. Din uddannelse kan sættes sammen på forskellige måder, så tabellerne er blot vejledende.

Har du spørgsmål, så kontakt AAU studievejledning eller læse mere om hvordan du bliver gymnasielærer.
 


mød pernille, som læser Matematik på AAU

 

”DET SÆRLIGE VED AT LÆSE MATEMATIK ER AT MAN RIGTIGT FÅR LOV TIL AT NØRDE MED SIT FAG. DER ER NÆRMEST INGEN GRÆNSER FOR, HVOR MANGE ELLER HVOR STORE FAGLIGE UDFORDRINGER MAN KAN FÅ”

Jonas Have, studerende

 


Matematik-uddannelser på Aalborg Universitet

Aalborg Universitet udbyder tre matematiske bacheloruddannelser:

Du kan også møde den matematiske verden på AAU på vores matematikblog og vores Facebook-profil for Matematik, hvor du løbende kan følge med i, hvad der sker i matematikkens verden og på Institut for Matematiske Fag.

En dag med moderne matematik

 • Du bliver vækket af din mobiltelefon og checker Facebook og de seneste SMS'er.
 • Du løber en tur med dit nye pulsur og når et hurtigt bad, inden du skal afsted.
 • Heldigvis kan du låne bilen - undervisningen er flyttet væk fra skolen i dag, og GPS'en viser dig vej, så du lige akkurat når det til tiden.
 • Efter en lang dag sætter du dig og streamer film. Netflix har fundet en TV-serie til dig, men det er skudt helt ved siden af - din mor har nok igen brugt din Netflixkonto...
 • Du køber et par sko på nettet med dit Dankort.
 • Efter aftensmaden laver du lektier med musik i ørerne, streamet fra nettet (musikken altså, ikke dine ører).
 • Godt at dine høretelefoner lukker støj ude, for din far spiller gamle CD'er meget højt.
 • Du ser nyheder sammen med familien. En mulig gerningsmand er blevet løsladt, da der ikke er et match af DNA-profiler med det, man fandt på gerningsstedet.
 • Politikerne vil gerne dæmpe udviklingen af boligpriserne og overvejer forskellige tiltag.

Som du ser, er det moderne, cutting-edge matematik, der får vores verden til at fungere. Vil du være med til at få vores verden til også at fungere i fremtiden?

FAQ

Q: Er det hårdt arbejde at læse Matematik?

A: Ja - man skal lægge en del kræfter i sin uddannelse, det kræver en solid buksebag.

Q: Skal man være et matematik-geni på de gymnasiale uddannelser for at kunne tage en matematisk uddannelse på universitetet?

A: Nej, det skal man ikke - men man skal være god til matematik. Et pejlemærke kan måske være, at man skal ligge på mindst et 7-tal i matematik og have potentialet for at komme op på et 10-tal med en mindre anstrengelse.

Q: Er der et godt studiemiljø?

A: Ja. De studerende har gode fysiske faciliteter; fx eget grupperum og egen ”kaffestue”, der danner rammen om de studerendes sociale liv. Dertil kommer, at instituttet ikke er så stort, hvilket betyder, at der er en tæt interaktion mellem studerende og lærere.

Q: Er det muligt at få studierelevant arbejde under uddannelsen?

A: Ja. Efter et par år på uddannelsen er der mange, der vælger at tage et job som hjælpelærer for yngre studerende. Man lærer selv meget af sådan et arbejde (og det giver en pæn løn).

BRUSH UP KURSUS I MATEMATIK

Matematikken fra gymnasiet er fundamentet for uddannelsen i Matematik. Et godt pejlemærke er, at du bør have mindst 7 i matematik og have potentialet til at nå et 10-tal i din gymnasiale matematikeksamen.

Hvis du ikke har mindst 7, eller hvis din uddannelse er mere end et år gammel, anbefaler vi kraftigt, at du følger et intensivt Brush up-kursus på A-niveau inden studiestart.

Følg et intensivt Brush up-kursus på A-niveau inden studiestart.

Er du i tvivl, så kontakt vores studievejledere
 

”EN UDDANNELSE MED RIGTIG MANGE RETNINGER, MAN KAN FORDYBE SIG I. HVILKET ER GODT, HVIS MAN ER EN NYSGERRIG STUDERENDE”

Benjamin Støttrup, studerende


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 

søg optagelse på matematik

Du får viden om

 • Matematisk analyse
 • Diskret matematik
 • Algebra
 • Sandsynlighedsregning og statistik

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Deltag i arrangementer på Aalborg Universitet for studiesøgende, og oplev studielivet på AAU. mød aalborg universitet